Kalendář akcí

květen 2023

Vycházky – sledování počasí a jevů tohoto ročního období, květy stromů a keřů, květiny na louce a zahradě


Projekt architektura ve Starém Hobzí a okolí (6. – 7. ročník)
Ukončit sběr papíru a bylin (pom. kůra)
Dotazník drogy (2. stupeň)
Finanční gramotnost (1. – 5. ročník)

 

Dub 3 @ 14:30 – 16:00
14:30
Akce pro děti a rodiče
Dub 4 @ 13:00 – 16:00
13:00
Zápis do 1. ročníku
Dub 4 @ 14:00 – 16:00
14:00
akce pro veřejnost
Dub 20 @ 15:30 – 17:30
15:30
a 2. stupeň
Dub 21 @ 8:00 – 12:30
8:00
Den Země (1. a 2. stupeň)
Dub 28 @ 9:00 – 11:30
9:00
jČarodějnický rej – MŠ
8:00
Planetárium J. Hradec (4. a 5. roč.)
Kvě 11 @ 8:00 – 12:30
8:00
Dopravní soutěž – 2. stupeň (Dačice)
Kvě 11 @ 9:45 – 10:30
9:45
Návštěva knihovny S. Hobzí – 2. ročník
Kvě 11 @ 15:00 – 16:00
15:00
 
Kvě 17 @ 8:00 – 11:00
8:00
Atletická mini olympiáda – MŠ Staré Hobzí, MŠ Báňovice, MŠ Písečné
Kvě 17 @ 8:00 – 12:30
8:00
Projektový den pro MŠ a ZŠ – mulitifunkční učebna
Kvě 18 @ 8:45 – 9:30
8:45
Návštěva knihovny S. Hobzí  – 1. a 3. ročník
Kvě 19 @ 9:45 – 10:30
9:45
Děti čtou dětem – 1. ročník
Kvě 24 @ 9:00 – 10:00
9:00
Beseda se včelařem (pan Pavel Brůžek)
Kvě 25 @ 7:45 – 11:30
7:45
akce IROP skce v tělocvičně olympiáda MŠ MŠ Báňovice, Písečné, Staré Hobzí
Kvě 26 @ 8:00 – 10:00
8:00
Žonglér M. Ošmera – MŠ, ZŠ (70 Kč)