Kalendář akcí

WP_pruh

Tvoření z přírodnin
Pozorování změn v přírodě – příprava zahrady, pole na zimu, opadávání listů


Matematická olympiáda – třídní kolo
Astronomická olympiáda – školní kolo
Péče o lesní zvěř – vycházka ke krmelci, 1.stupeň
Už jsem čtenář – písmenkový den, 1. ročník
Projekt My family, 3. ročník
Projekt – zeměpis: tvorba interaktivní učebnice, 8. ročník
Projekt – Anglicky mluvící země, 6. – 7. ročník
Exkurze ISŠTO, 9. ročník
Exkurze ČOV, 8. ročník
Čtenářské dílny, 6 . – 9. ročník, průběžně
12 St
Celý den
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00