Kalendář akcí

WP_pruh

Tvoření z přírodnin
Pozorování změn v přírodě – příprava zahrady, pole na zimu, opadávání listů


Matematická olympiáda – třídní kolo
Astronomická olympiáda – školní kolo
Péče o lesní zvěř – vycházka ke krmelci, 1.stupeň
Už jsem čtenář – písmenkový den, 1. ročník
Projekt My family, 3. ročník
Projekt – zeměpis: tvorba interaktivní učebnice, 8. ročník
Projekt – Anglicky mluvící země, 6. – 7. ročník
Exkurze ISŠTO, 9. ročník
Exkurze ČOV, 8. ročník
Čtenářské dílny, 6 . – 9. ročník, průběžně