Kalendář akcí

WP_pruh

Podzimní tvoření – Zdobíme školku
Přírodovědná vycházka do lesa – poznávání stromů, keřů a plodů na nich, pozorování zvířat
Pozorování práce na poli a zahradách


Záhajení projektu Česko sportuje
Projekt – Moje rodina 1. ročník
Výtvarná soutěž “Skřítek podzimníček” – 1. stupeň
Projekt – Pets 3. ročník
Beseda s myslivcem 1. stupeň
Čtenářské dílny 6.-9. ročník
Astronomická olympiáda – školní kolo
MO – matematická olympiáda – školní kolo zahájení
Přírodovědný klokan 2. stupeň
Projekt – Světová náboženství 9. ročník
Projekt – Cesta životem – 8. ročník
Dny otevřených dveří