Zdravověda (IV. 2023)

Tento týden absolvovali žáci druhého stupně a mladší děti z dopravního kroužku setkání se záchranářkou paní Týmovou, která žákům vysvětlila, jak postupovat při záchraně lidského života a ošetření různých typů poranění. Žáci si prakticky vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž, fixaci poraněné končetiny či uložení postiženého do zotavovací polohy. Dozvěděli se, jak fungují a spolupracují jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a seznámili se s aplikací Záchranka.