Návštěva knihovny | Informatika ve 4. ročníku (III. 2023)

V knihovně
V pondělí 20. března navštívili žáci 1. a 3. ročníku Knihovnu Matěje Mikšíčka v Dačicích. Paní knihovnice pro ně připravila velmi pěkný program. Při hledání „knihohamů“ se děti seznámily s uspořádáním knih v knihovně. Po přečtení části knihy Kouzelná baterka děti přemýšlely, co by se stalo, kdyby některé předměty oživly. Tato aktivita je velmi bavila. Děkujeme paní knihovnici za zábavné dopoledne.
Ozoboti aneb jak se učíme programovat
S programováním zatím na papíře se seznamují čtvrťáci v hodině informatiky. Pracujeme s Ozoboty, kterým pomocí ozokódů zadáváme pokyny a potom zkoušíme, zda nás „poslechnou“. Dalším krokem bude programování pomocí aplikace OzoBlockly a tabletu. Už se těšíme!