MŠ – Závěr února | Příprava na jaro (III. 2023)

Loučení s únorem
Tento týden byl pro děti plný zážitků a překvapení. Byl zaměřený na činnosti, které by měly děti znát a umět před vstupem do ZŠ. Děti si formou her a společných činností zopakovaly základní geometrické tvary (využily i pomocí robotických včeliček), hledaly jim podobné předměty ve třídě, procvičovaly číselnou řadu, paměť při hře „Co maminka nakoupila“, vyhledávaly obrázky začínající na různá písmenka, opakovaly si prostorové a časové pojmy, zkrátka – uvědomovaly si, že už jsou to velké děti a brzy půjdou do školy. I mladší děti nezůstaly pozadu a vše si vyzkoušely. Jen v jednodušších činnostech a hrách. 😉
V úterý nás v MŠ navštívila paní zdravotnice z rychlé záchranné služby Martina Týmová, která dětem přiblížila činnost a poslání RZS. Ve středu se zase starší děti podívaly do 1. třídy ZŠ, kde na ně čekaly zábavné aktivity a ukázka toho, co se ve škole dělá. V učebně na druhém stupni pro ně byly připraveny chemické a přírodovědné pokusy, které děti velmi bavily. Mladší děti si zase den užily ve školní tělocvičně….
Příprava na jaro