Čtyři akce v MŠ (I. 2023)

WP_pruhNávštěva kostela
Co všechno můžeme spatřit v kostele? Co se v kostele děje a proč tam chodíme? To všechno se děti dozvěděly při návštěvě kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Ondřeje ve Starém Hobzí. Viděly krásný Betlém, o kterém si společně s panem farářem něco pověděly.
Pojďte s námi do pohádky
Poslech pohádky patří bezesporu mezi nejoblíbenější činnosti dětí. I my jsme si v těchto 14ti dnech četli, povídali a poslouchali mnoho klasických pohádek. Některé jsme si společně i zahráli. Pomocí pohádkových příběhů děti rozlišovaly dobro a zlo a seznamovaly se s novými pohádkovými postavami a jejich vlastnostmi.
Sníh a hry
Slavnostní bál

Do pohádky | Sníh | Bál