základní škola

Chemie v 8. a 9. ročníku (XI. 2022)

WP_pruhŽáci 8. a 9. ročníku si vyzkoušeli, jaké to je „být chemikem“. Na osmáky čekalo jejich vůbec první laboratorní cvičení, které zvládli na výbornou. Tématem byla filtrace. Sami si sestavili filtrační aparaturu a jejich úkolem bylo, přefiltrovat směs křídy s vodou přes 3 různé filtrační materiály. Zaznamenávali čas každé filtrace a na závěr porovnávali čistotu všech filtrátů.
Deváťáci si v rámci laboratorního cvičení zase dokázali, jak různé faktory ovlivňují rychlost chemické reakce. Ověřili si tak poznatky, které se naučili v hodině chemie.
S žáky 8. ročníku jsme se také vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod ve Starém Hobzí. S činností tohoto objektu nás velmi odborně, a přesto srozumitelně seznámil pan starosta Milan Čermák, kterému tímto moc děkujeme.