mateřská škola

MŠ – svatý Martin | Naše zdraví  (XI.2022)

WP_pruhSvatý Martin
Děti se v tomto dnu seznámily s lidovou tradicí svatého Martina. Pomocí tohoto tématu procvičovaly jemnou motoriku, pohybové, rytmické a hudební dovednosti, předmatematickou gramotnost a spolupráci ve skupině.
Moje tělo, moje zdraví
Jak již samotný název tématu napovídá, děti si díky němu v tomto týdnu pomocí různých činností utvářely představy o zdravých životních návycích, postoje k zdravému životnímu stylu, rozlišovaly zdravé a nezdravé potraviny, seznamovaly se s částmi lidského těla a smysly, které každodenně využíváme. Učily se, jak pečovat o své zdraví a jak předcházet různým nemocem a úrazům.