9. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

aktualizace 2. 4. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

9. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
dějepis
Přihlaš se do účtu na office.com – spusť aplikaci Teams, vyber si Dějepis 9. ročník.
Vlevo uprostřed vidíš 3 tzv. kanály (2 mohou být ve skrytém stavu). Prostuduj kanál Obecný, potom Opakování – sekce Soubory a Výuka/Soubory. Přečti si soubory *.docx vytvořené vyučujícím a postupuj podle pokynů. Pro názornost úkoly již splnil tvůj “spolužák” Pokusný. (Možná bude třeba sekci Příspěvky nebo Soubory rolovat dolů, aby se objevily studijní materiály.)


9. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice s. 50, cvičení 2 b, zapiš do školního sešitu
vypracuj úkoly: formulář
český jazyk – sloh
zapiš do sešitu šifru: JL ZB JL ZB NP UW XZ AC NP AC; pokud ji vyřešíš, procvičil jsi úspěšně mozek s Mensou

9. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
matematika
1. Podobnost – opakování (30. 3.)
PC: https://www.office.com – přihlaste se, vyberte OneNote a v něm poznámkový blok k předmětu s názvem Matematika 9, vyberte Podklady, dále vyberte záložku 30. 3. 2020 Matematika 9 a pracujte podle pokynů na stránce.
2. Podobnost v praxi (1.4.)
Učebnice: str. 47/8 – vypracuj do šk. sešitu (měřítko 1:50 znamená, že jeden cm na plánku je 50 cm ve skutečnosti), rýsuj
3. Podobnost v praxi (2.4.)
PC: www.office.com – OneNote – Matematika 9 – Podklady – 2. 4. 2020 Matematika 9

9. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
fyzika
Pracovní sešit: str. 20/10.8, 11.1 a str. 21/11.2

9. ročník
30. 3. 2020-3. 4. 2020
Přírodopis
Pokračuj v zadaném referátu – sopka

9. ročník
30. 3. 2020-3. 4. 2020
Chemie
Procvičuj periodickou soustavu prvků – věnuj se především hlavním skupinám 1A-8A.
Procvičuj názvosloví alkoholů.

9. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
německý jazyk
nauč se nová slovíčka z 9. lekce
učebnice, s. 199 – opiš si do školního sešitu časování slovesa sein a haben v minulém čase + opiš věty v rámečku pod časováním Waren Sie im Gebirge? – Byli jste na horách?
Hatten Sie genug Schnee? Měli jste dost sněhu?

9. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
zeměpis
učebnice s. 56–60 – přečíst a udělat stručné zápisky do sešitu, zaměř se na tučně vytištěná slova

9. ročník
30.3.-3.4.2020
anglický jazyk
Nauč se slovní zásobu: L5 Culture https://quizlet.com/496816262/9-rocnik-lekce-5-culture-flashcards/
Použij tato slova ve větách a věty napiš do sešitu: cattle, cut off, Ice Age, jellyfish, prison, sheep, webcam
PS str. 52 a 53
Zapiš slovní zásobu: L5 English across the curriculum (str. 77) procvičuj zde:
https://quizlet.com/_897sl9?x=1qqt&i=2lsuxw


aktualizace 23. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

9. ročník
23. – 27. 3.
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 47-49 přečíst Psaní velkých písmen, s. 50, cvičení 2 a, zapiš do školního sešitu
český jazyk – sloh
zapiš do sešitu všechny české hlavolamy a každý z nich si třikrát přeříkej
https://www.youtube.com/watch?v=_bJhOtPElws
český jazyk – literatura
učebnice, s. 165-169 přečíst J. Nesvadba – Blbec z Xeenemunde, odpověz písemně na otázku 1 (žlutý rámeček s. 169)

9. ročník
23. – 27. 3. 2020
matematika
Rozlož si úkoly na celý týden, pracuj podle svých možností a svým tempem.
1, Podobnost trojúhelníků
PC: https://www.youtube.com/watch?v=SqTlOSfG8E4 – pracuj společně s videem do šk. sešitu
Učebnice: str.43/ 14 a) – nejdříve si vypočítej velikosti stran nového trojúhelníku a poté rýsuj
2. Rozdělení úsečky v daném poměru
PC: https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE&t=8s – pracuj společně s videem do šk. sešitu
Učebnice: str. 42/F – i zde lze nastudovat novou látku
Učebnice: str. 42/11a) – do sešitu
3. Změna úsečky v daném poměru
PC: https://www.youtube.com/watch?v=1I87yuVlfXo – pracuj společně s videem do šk. sešitu
Učebnice: str. 42/10, 43/12a)i b) – do šk. sešitu
4. Podobnost – procvičení
Pracovní list – soubor: 2020-03-23_M9_podobnost – můžeš oboustranně vytisknout a pracovat přímo do listu (vlep do sešitu), nebo do školního sešitu (pokud to lze, vždy si danou situaci načrtni)

Přijímací zkoušky
PC: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-kurzy/index.asp?fbclid=IwAR3_Jrtw3DMgiv1-q1vj6O6WaJ62O0P3ZyK0SEZ59Tdt4m_EObwkJHYr96k

9. ročník
23. – 27. 3. 2020
fyzika
Rozlož si úkoly na celý týden, pracuj podle svých možností a svým tempem.
Planety sluneční soustavy
1. Učebnice: str. 104 -105 – přečti se texty, prohlédni si obrázky, vypracuj zápis do sešitu (charakteristika všech planet sluneční soustavy – zaměř se na složení, polohu, velikost, teplotu, měsíce a další) – využit můžeš i internet, odbornou literaturu, atd.
PC: https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE
https://www.youtube.com/watch?v=W3UDeF3qotY – informace čerpej i z těchto videí

9. ročník
23.3.- 27.3.2020
anglický jazyk
Procvič si slovní zásobu zde: https://quizlet.com/496817129/9-rocnik-5l-kids-flash-cards/
UČ str. 63 cv.4 a cv.5 do sešitu UČ str. 64
poslechni si článek zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
následně vypracuj cv. 2 a 3 do sešitu PS str. 51 a 52
Zapiš si nová slovíčka: L5 Culture (str.77)
procvičuj zde: https://quizlet.com/496816262/9-rocnik-lekce-5-culture-flash-cards/
Procvič si trpný rod zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

9. ročník
německý jazyk
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
pracovní sešit, s. 57, cv. 13 – prvních osm vět přelož do školního sešitu
učebnice, s. 185, 186, 187 – nová slovíčka si přepiš do slovníčku
učebnice, s. 185, 186 – přečti si a přelož úvodní článek
procvičuj si slovní zásobu na internetové stránce https://www.umimenemecky.cz/pexeso-obleceni-moda?source=explicitExercise

9. ročník
zeměpis
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
učebnice, s. 53–55 – přečíst a udělat stručné výpisky do sešitu
pracovní sešit, s. 33, cv. 1 a 2, s. 34, cv. 1 a 2

9. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Chemie
Učebnice str. 55 – věnuj se názvosloví alkoholů, vytvoř název či vzorec alkoholu ve formuláři: http://www.inf-pzc.bluefile.cz/chemie-9-nazvoslovi-alkoholu/

9. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Přírodopis
Vyber si jednu ze známých sopek a napiš o ní referát.


aktualizace 19. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

Jen jeden žák z 8. a 9. ročníku dokázal překonat “nástrahu” a odeslat úkol z dějepisu??? Lépe říct “ono to nešlo” – ale šlo a velice snadno. 😉 Tak znovu, tentokrát bez “překážek”.
dejepis 9. ročník
a ti, kteří neposlali praktika čj 9. ročník – s chutí do toho

9. ročník
18. 3. 2020
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka
pokračuj v procvičování testů
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
pořad na ČT 1 každé úterý od 14:00 hodin
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000405-skola-doma/220562220610001

9. ročník
18. 3. 2020
český jazyk – literatura
učebnice, s. 158-165, přečíst K. Čapek – Válka s Mloky, odpověz písemně na otázky 1, 2, (žlutý rámeček s. 165)

9. ročník
19.3.2020
anglický jazyk
UČ. str. 61 – udělej si kvíz: How green are you?
UČ. str. 62 KIDS – přečíst a přeložit, odpověz do sešitu na cv. 1 a, b
Přelož věty: Cítím se špatně. Mám trému. Buší mi srdce. Podlamují se mi kolena. Zůstaň v klidu.
Procvič si slovní zásobu zde: https://quizlet.com/496817129/9-rocnik-5l-kids-flash-cards/

9. ročník
18. 3. 2020
německý jazyk
učebnice, s. 175, cv. 17 A, B, a cv. 19 vypracuj písemně do školního sešitu
gramatiku ze souboru vety.typu.es9.r._18.3.2020 opsat do školního sešitu a prostudovat

9. ročník
18. 3. 2020
matematika
Věty o podobnosti trojúhelníků
PC: https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo – zhlédni video a snaž se porozumět vysvětlované látce (pouze věty 1, 2, 3)
Učebnice: str. 37/A, B, str. 38/C – novou látku můžeš nastudovat i zde
Učebnice: str. 38/ rámečky + str. 39/ rámeček – zapsat věty o podobnosti do školního sešitu
Učebnice: str. 39/1, 2 – písemně do školního sešitu
Učebnice: str. 40/ 6, D – promyslet, str. 41/7, 9 – do školního sešitu, NEOPISUJ, PŘEMÝŠLEJ
Pracovní list: soubor 2020-03-18_M9_podobnost – pokud můžeš, vytiskni si, nebo pracuj do sešitu (řeš jenom to, co zvládneš)

Příprava na přijímací zkoušky
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika – pracuj na zkušebních testech
TV: Škola doma (každý čtvrtek od 14.00 na ČT1)

9. ročník
18. 3. 2020
fyzika
Měsíc, Slunce
PC: soubor 2020-03-18_F9_slunce, měsíc– pracuj podle pokynů v pracovním listě
Pracovní sešit: str. 18/10.1 – využij obrázky v učebnici na str. 93

9. ročník
Chemie
18.3.
Procvičuj názvosloví uhlovodíků: soubor 9CH_2020-3-18_nazvosloviuhlovodiku – vypracuj na papír – příští hodinu pokračuj v procvičování
Učebnice str. 54 – přečti si a udělej zápis – věnuj se především tučně vyznačeným pojmům

9. ročník
19. 3. 2020
Přírodopis
Učebnice str. 63-64 – přečti si a udělej zápis – věnuj se především tučně vyznačeným pojmům


9. ročník
16. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 56, cvičení 6, zapiš do školního sešitu

9. ročník
17. 3. 2020
český jazyk – sloh
napiš do sešitu ze slohu úvahu na téma Kdybych měl tři přání

9. ročník
16. 3. 2020
matematika
Podobnost geometrických útvarů
PC: https://www.youtube.com/watch?v=ufZNxtHfH7E – pracuj do školního sešitu spolu s videem a snaž se o porozumění nové látky
Učebnice str. 31/A, B – pročti si a snaž se o porozumění
Učebnice str. 32/ C, D – pročti si a vypracuj úkoly do školního sešitu
Učebnice str. 33/ E – pročti si a snaž se o porozumění, 1, 2, 3 – vypracuj do školního sešitu
Učebnice str. 34/ 5, 6, 7A, 9 – vypracuj do školního sešitu, 10, 11 – ústně
Zapiš si do školního sešitu hnědě orámované rámečky – str. 32 dole, str. 33 dole, str. 35
Příprava na přijímací zkoušky: https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika – pracuj na zkušebních testech

9. ročník
17.3.2020
anglický jazyk
slovní zásoba KIDS PS str. 77/D – napsat do slovníčku a naučit
UČ str. 14 KIDS, přečíst, přeložit a vypracovat cv. 1, 2 do sešitu

9. ročník
16. 3. 2020
německý jazyk
učebnice, s. 174, cv. 15 – psát do školního sešitu
pracovní sešit, s. 56, cv. 10 a 11

9. ročník
16. 3. 2020
fyzika
Umělé družice Země
Soubor: 2020-03-16_F9_umeledruzicezeme – pracuj podle pokynů v pracovním listě

9. ročník
16. 3. 2020
zeměpis
pracovní sešit, s. 32 – zakroužkuj jednu správnou odpověď
učebnice, s. 51, kapitola Lokalizační faktory, s. 52, kapitola Průmyslové oblasti světa – z obou kapitol udělej stručný zápis do sešitu, soustřeď se na tučně vytištěná slova

9. ročník
15. 3. 2020
dějepis
vypracuj úkoly na inf-pzc.bluefile.cz
do sešitu udělej stručné výpisky o založení OSN a Norimberském procesu (strany 76 a 77)
pracuj na ročníkovém referátu (dle zadání a pokynů)

9. ročník
15. 3. 2020
praktika z ČJ
vypracuj úkoly na inf-pzc.bluefile.cz

=============

12. – 13. 3. 2020 

9. ročník
12. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 75, cvičení 2a – 2.odstavec, zapiš do školního sešitu

9. ročník
12. 3. 2020
matematika
Jehlan, kužel, koule – opakování
Pracovní list: soubor M9_jehlan, kužel, koule – vypracuj úkoly do školního sešitu (použij kalkulačku, potřebné vzorečky najdeš ve školním sešitě, učebnici nebo v matematických tabulkách)

9. ročník
12.3.2020
anglický jazyk
– naučit se slovíčka str. 77 C (Caring fot the environment)
– UČ str. 61 cv. 4 (přiřaď definice – zapiš do školního sešitu př: 1D, 2H atd.

9. ročník
12. 3. 2020
přírodopis
učebnice str. 60-62 – přečti si a do sešitu udělej zápis – věnuj se především tučně vyznačeným pojmům
pracovní list magma: soubor 9PR_magma – cv. 1, 2, 3 – vytiskni a vypracuj nebo vypiš odpovědi na papír

9. ročník
12. 3. 2020
dějepis
pracuj na ročníkovém referátu (dle zadání a pokynů)

9. ročník
13. 3. 2020
český jazyk – literatura
učebnice, s. 87-90, přečíst R. Fulghum – Je únor. Když se mé dospělé děti, zápis do sešitu z literatury R. Fulghum, s. 92 dole, odpověz písemně na otázky 1, 2, (žlutý rámeček s. 90)

9.ročník
13.3.2020
anglický jazyk
– PS str. 49 cv. 4 přiřaď správné výrazy k definici, cv. 5 vytvoř věty v trpném rodě a přítomném čase plus přiřaď obrázky.

9. ročník
13. 3. 2020
dějepis
pracuj na ročníkovém referátu (dle zadání a pokynů)

9. ročník
13. 3. 2020
chemie
učebnice str. 53 – přečti si a do sešitu udělej zápis – věnuj se především tučně vyznačeným pojmům
procvičování názvosloví uhlovodíků na webu
názvosloví: http://www.nasprtej.cz/gymnazium-j-k-tyla/nazvoslovi-uhlovodiku

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *