8. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

aktualizace 2. 4. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

8. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
dějepis
Přihlaš se do účtu na office.com – spusť aplikaci Teams, vyber si Dějepis 8. ročník.
Vlevo uprostřed vidíš 3 tzv. kanály (2 mohou být ve skrytém stavu). Prostuduj kanál Obecný, potom Opakování – sekce Soubory a Výuka/Soubory. Přečti si soubory *.docx vytvořené vyučujícím a postupuj podle pokynů. Pro názornost úkoly již splnil tvůj “spolužák” Pokusný. (Možná bude třeba sekci Příspěvky nebo Soubory rolovat dolů, aby se objevily studijní materiály.)


8. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 48, cvičení 9 b, zapiš do školního sešitu
vypracuj úkoly: formulář
český jazyk – sloh
zapiš do sešitu šifru: JL ZB JL ZB NP UW XZ AC NP AC; pokud ji vyřešíš, procvičil jsi úspěšně mozek s Mensou

8. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
matematika
1. Statistika vážně i nevážně (30. 3.)
https://www.office.com – přihlaste se, vyberte OneNote a v něm poznámkový blok k předmětu s názvem Matematika 8, vyberte Podklady, dále vyberte záložku 30. 3. 2020 Matematika 8 a pracujte podle pokynů na stránce.
2. Statistika – opakování (31. 3.)
www.office.com – OneNote – Matematika 8 – Podklady- 31. 3. 2020 Matematika 8
3. Statistika – opakování (1. 4.)
Pracovní list: 2020-04-01_M8_statistika – můžeš vytisknout a pracovat přímo do listu (vlep do sešitu), nebo do školního sešitu.
4. Statistika – opakování (2. 4.)
Vypracuj elektronicky odpovědi ve formuláři Matematika, 8. ročník, 2. 4. 2020
Potřebuješ technickou pomoc s office.com? Napiš mail na admin@skolahobzi.eu, do předmětu uveď “Problém – Office” a ve zprávě popiš, s čím chceš poradit.

8. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
fyzika
Pracovní sešit str. 24/17.6, 18.1

8. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
Přírodopis
Děkuji za vyplnění předchozího procvičování kostry. Chybí už vyplnit jen jeden formulář…
Procvičuj svaly lidského těla – učebnice str. 62.
Vyhledej na internetu, proč nás po namáhavém cvičení bolí svaly a máme křeče.

8. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
Chemie
Učebnice str. 49-50 – kyslík a dusík – udělej zápis do sešitu
Pusť si video o důkazu kyslíku:
https://studiumchemie.cz/experiment/dukaz-kysliku/
Podívej se, co dokáže kapalný dusík:
https://www.youtube.com/watch?v=daV3swnKT1k

8. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
zeměpis
učebnice, s. 23–24 – přečíst, udělej si stručný zápis do sešitu z kapitol Rostlinná výroba, Živočišná výroba
učebnice, s. 26 – 28 – přečíst, výpisky ze souboru Z.8.r.prumysl_30.3.2020 si vytiskni a nalep do sešitu
pracovní sešit, s. 10, cv. 2 a 3

8. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
německý jazyk
gramatiku ze souboru Nj.8.r.poradek.slov_30.3.2020 si opiš do školního sešitu, gramatiku nalezneš v učebnici str. 55
časování sloves fahren a können si opiš do školního sešitu – učebnice, str. 54 a nauč se je časovat
slovíčka a spojení pod čarou v 3. lekci si přepiš do slovníčku – učebnice str. 43, 44, 45

8. ročník
30.3.-3.4.2020
anglický jazyk
Zápis could a couldn’t: 8aj_31.3.2020couldcouldnt
UČ str. 15 cv. 6 do sešitu
Opakuj si slovní zásobu Culture (min. týden odkaz
Zapiš si slovní zásobu: English across the curriculum (str.74) procvičuj zde:
https://quizlet.com/_897tf9?x=1qqt&i=2lsuxw


aktualizace 23. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

8. ročník
23. – 27. 3.
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 48, cvičení 9 a, zapiš do školního sešitu
český jazyk – sloh
zapiš do sešitu všechny české hlavolamy a každý z nich si třikrát přeříkej
https://www.youtube.com/watch?v=_bJhOtPElws
český jazyk – literatura
učebnice, s. 129-134 přečíst I. Březinová – Jmenuji se Alice, odpověz písemně na otázky 1, 2 (žlutý rámeček s. 134)

8. ročník
23. – 27. 3. 2020
matematika
Rozlož si úkoly na celý týden, pracuj podle svých možností a svým tempem.
1. Statistika – základní pojmy
Soubor: 2020-03-23_M8_statistika_pojmy– vytiskni a nalep nebo opiš do šk. sešitu, nastuduj
Pracovní list – soubor: 2020-03-23_M8_statistika-PL– můžeš oboustranně vytisknout a pracovat přímo do listu (vlep do sešitu), nebo do školního sešitu, pracuj s kalkulačkou
Učebnice: str. 57/3a) – do šk. sešitu, využij informace z tabulky 56/2 + kalkulačka
2. Statistika – diagramy
Učebnice: str.59/A, 60/B, C – prostuduj, snaž se o porozumění
Učebnice: str. 61/1 – písemně do šk. sešitu
Učebnice: str. 62/2 – písemně do sešitu
(využij trojčlenku:
brokolice ve 100g …………. 115 mg
x g ………….120 mg)
Učebnice: str. 62/3 – do sešitu (trojčlenka + kalkulačka)
Učebnice: str. 63/6 – do sešitu (grafy rýsuj pomocí pravítka, kružítka a obyč. tužky; využij řešené příklady 59/A, 60/B, C)

8. ročník
23. – 27. 3. 2020
fyzika
Rozlož si úkoly na celý týden, pracuj podle svých možností a svým tempem.
Elektrický proud – výpočty
Pracovní list: 2020-03-23_F8_elektr. proud – vytiskni a vlep nebo opiš do sešitu
PC: https://www.youtube.com/watch?v=7vrs8lgA3ak – počítej spolu s videem do sešitu

8. ročník
23.3.-27.3.2020
anglický jazyk
UČ str.15 cv.4 Zopakuj si gramatiku too/enough zde:
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/prislovce-too-enough
Následně si vyzkoušej test zde: https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test/ZJUHAHI
Procvič si slovní zásobu KIDS zde: https://quizlet.com/496813291/8-rocnik-project-4-flash-cards/
PS str. 10 celá
Napiš si do slovníčku novou slovní zásobu L1 Culture (str. 74) procvičuj zde: https://quizlet.com/496814643/8-rocnik-project-4-flash-cards/
UČ str. 16 poslechni si článek zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs
následně vypracuj cv. 1, 2, 3 do sešitu
Překlad vět: 8aj26.3.2020tooenoughtest

německý jazyk
8. ročník
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
gramatiku ze souboru 8_pady.zajmen_wer03-2020 si přepiš do školního sešitu a zároveň vypracuj do školního sešitu cvičení pod gramatikou
učebnice, s. 30, cv. 11 – podle vzoru tvoř věty s vazbou Wie findest du…? Wie findet ihr…? Příklad – Wie findest du Suppe? Ich finde Suppe lecker.
učebnice, s. 36 – přečíst si článek a ústně přeložit

zeměpis
8. ročník
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
učebnice, s. 17–18 – přečíst, udělat stručný zápis do sešitu, s. 20–22 – přečíst + zápis ze souboru 8_vyvoj.hospodarstvi_03-2020 vytisknout a nalepit do sešitu, jestliže není možnost vytisknutí, přepsat do sešitu
pracovní sešit, s. 6, cv. 2, s. 7, cv.1, s. 8, cv. 2 – podnebí, s. 8. cv. 2 – vodstvo, s. 9, cv. 2
vypracuj a odešli opakovací cvičení – http://www.inf-pzc.bluefile.cz/zemepis-8-opakovani/

8. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Přírodopis
Vypracuj a odešli pracovní list ke kosterní soustavě: http://www.inf-pzc.bluefile.cz/prirodopis-8-kosterni-soustava/
Prohlédni si prezentaci a dopiš do sešitu: soubor 8PR_2020-3-23_svaly_prezentace

8. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Chemie
Učebnice str. 48 – nekovy – vodík – přečti si učebnici a udělej zápis.
Pusť si video důkaz vodíku:
https://studiumchemie.cz/experiment/dukaz-vodiku-reakce-zn-s-hcl/


aktualizace 19. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

Jen jeden žák z 8. a 9. ročníku dokázal překonat “nástrahu” a odeslat úkol z dějepisu??? Lépe říct “ono to nešlo” – ale šlo a velice snadno. 😉 Tak znovu, tentokrát bez “překážek”.
dejepis 8. ročník

8. ročník
18. 3. 2020
český jazyk – literatura
učebnice, s. 111-116, přečíst T. Fischerová – Proč, Jeden den v K., odpověz písemně na otázky 3, 6 (žlutý rámeček s. 116)

8. ročník
19.3.2020
anglický jazyk
UČ. str. 14 KIDS, přečíst, přeložit a vypracovat cvičení 1, 2 do sešitu
Přelož tyto věty: Vést si docela dobře. Jsem rád. To je mi líto. Výborně. To je škoda.
Procvič si slovní zásobu zde: https://quizlet.com/496813291/8-rocnik-project-4-flash-cards/

8. ročník
18. 3. 2020
německý jazyk
gramatiku ze souboru mn.c.pod.jmen, 8.r._18.3.2020 si opiš do školního sešitu a prostuduj
učebnice, s. 37, cv. 22 věty přelož a piš do školního sešitu
procvičuj slovní zásobu na ovoce a zeleninu na inter. stránce https://www.umimenemecky.cz/pexeso

8. ročník
18. 3. 2020
matematika
Základy statistiky
PC: https://www.youtube.com/watch?v=qkwGRLQLHsk – zhlédni video, snaž se o porozumění, vypracuj do školního sešitu spolu s videem příklady o prospěchu žáků (vyznamenání, prospěl, neprospěl + známky 1,2,3,4,5) – pracuj s kalkulačkou
Učebnice: str. 51/A, 52/B, 53/D – novou látku lze nastudovat i zde
Učebnice: 54/F (pouze třída 8A) – vypracuj tabulku do školního sešitu (viz tabulka na str. 55 nahoře-pouze 8A)
Učebnice: str. 55/G – prostuduj, nepiš do sešitu
Učebnice: str. 56/2 – do školního sešitu vypracuj odpovědi na otázky a) – f)

8. ročník
18. 3. 2020
fyzika
Elektrický proud
Učebnice: str. 108 – 112 – přečti si texty a prohlédni obrázky
PC: soubor 2020-03-18_F8_elektrický proud– zápis do školního sešitu (vytiskni a vlep, nebo opiš)
Pracovní sešit: str.21/16.2, str.23/17.2

8. ročník
18. 3. 2020
Přírodopis
Věnuj se úkolu zadanému předchozí den.

8. ročník
18. 3. 2020
Chemie
Pracovní list: soubor 8CH_2020-3-18_rozdelenichemprvku – vypracuj na papír – cv. 1, 2, 3 – příští hodinu pokračuj v procvičování

8. ročník
18. 3. 2020
zeměpis
prostuduj si nové učivo
učebnice, s. 14–16 – kapitola Obyvatelstvo – přečíst a udělat stručný zápis do sešitu, soustřeď se na tučně vytištěná slova


8. ročník
16. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 34, cvičení 3, 4, zapiš do školního sešitu

8. ročník
17. 3. 2020
český jazyk – sloh
napiš do sešitu ze slohu úvahu na téma Naše třída před zrcadlem

8. ročník
16. 3. 2020
matematika
Rovnice – opakování
PC: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU&t=278s – pracuj do školního sešitu spolu s videem (opakování lehkých rovnic pro ty, kteří si netroufnou na samostatné řešení – zdatnější počtáři mohou přeskočit)
PC: https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY – pracuj do školního sešitu spolu s videem, zastavuj si video po zadání a zkus počítat samostatně (těžší příklady pro zdatnější počtáře)
Učebnice str. 46/1, 3A, 4A, 5, 6A – vypracuj do školního sešitu
Učebnice str. 47/7a,b – ústně, c – vypracuj do školního sešitu
Učebnice str. 47/8A, 9 (pouze pro zdatnější počtáře), 11 – vypracuj do školního sešitu
Učebnice str. 48/12, 14 (zdatnější počtáři), 18 (zdatnější počtáři) – vypracuj do školního sešitu

8. ročník
16.3.2020
anglický jazyk
gramatika too – enough viz. přiložený dokument: 8aj16.3.2020_tooenough
PS str. 9
UČ str. 13 cv. 6 a,b

8. ročník
16. 3. 2020
fyzika
Fyzika v praxi – opakování
Soubor: 2020-03-16_F8_fyzikavpraxi – vypracuj odpovědi na otázky písemně do školního sešitu
Pracovní sešit: str.20/14.1, 15.1, 15. 3, str. 21/15.4

8. ročník
16. 3. 2020
Chemie
Opakuj chemické výpočty
Učebnice str. 46-47 – přečti si a udělej zápis – věnuj se především tlustě vyznačeným pojmům

8. ročník
17.3.2020
anglický jazyk
zopakuj si gramatiku: too/enough a procvič si online: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-tooenough
nauč se slovní zásobu KIDS
použij tato slovíčka ve větách: well done, had to, could, revise, could not

8. ročník
17. 3. 2020
Přírodopis
Učebnice str. 61-63 – přečíst a udělat zápis – věnuj se především tučně vyznačeným pojmům

8. ročník
16. 3. 2020
zeměpis
učebnice, s. 11 kapitola Živá příroda, s. 12 kapitola Ochrana životního prostředí – udělej stručné výpisky do sešitu z těchto kapitol, soustřeď se na tučně vytištěná slova, pokus se dohledat na internetu některé CHKO a dopiš si je do sešitu

8. ročník
15. 3. 2020
dějepis
vypracuj úkoly na inf-pzc.bluefile.cz
do sešitu udělej stručné výpisky o USA – imigranti, indiáni, spory a válka Sever x Jih (strany 68 a 69)
pracuj na ročníkovém referátu (dle zadání a pokynů)

=============

12. – 13. 3. 2020 

8. ročník
12. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 30, cvičení 5, zapiš do školního sešitu

8. ročník
12. 3. 2020
matematika
Výpočet neznámé ze vzorce
Učebnice str. 43/A,B – prostuduj výkladové příklady, snaž se o porozumění
PC: https://www.youtube.com/watch?v=93ThCsY3q8k&t=1066s – zhlédni pozorně video (stačí prvních 12 minut) a pracuj do školního sešitu spolu s videem
Učebnice str. 44/1, 2, 4, 5, 6 – vypracuj do školního sešitu (vzorečky pro výpočty obsahů a povrchů najdeš v matematických tabulkách)

8. ročník
12.3.2020
anglický jazyk
– zopakovat si slovní zásobu: CLOTHES (str. 74)
– pracovní sešit str. 8 vypracovat celou stranu (procvičování sl. zásoby clothes)
– do slovníčku zapsat slovíčka KIDS (str. 74)

8. ročník
12. 3. 2020
dějepis
pracuj na ročníkovém referátu (dle zadání a pokynů)

8. ročník
12. 3. 2020
zeměpis
pracovní sešit str. 4, cv. 1, 2, 3
učebnice str. 11 přečíst

8.ročník
13. 3. 2020
český jazyk – literatura
učebnice, s. 100-104, přečíst L. Aškenazy – Dušan a generál, zápis do sešitu z literatury L. Aškenazy, s. 104 dole, odpověz písemně na otázky 1, 2, 3 (žlutý rámeček s. 104)

8. ročník
13. 3. 2020
dějepis
pracuj na ročníkovém referátu (dle zadání a pokynů)

8. ročník
13. 3. 2020
německý jazyk
pracovní sešit, str. 10, cv. 2 – napiš, které suroviny potřebujeme a nepotřebujeme k výrobě zeleninového salátu
učebnice str. 32, cv. 17a – utvoř rozkazy a věty piš do sešitu

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *