7. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

aktualizace 30. 3. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

7. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 29, cvičení 12 zapiš do školního sešitu
český jazyk – sloh
pokračuj v předchozím úkolu: z dostupných zdrojů zjisti a zapiš základní informace o své obci (první zmínka, pamětihodnosti, současný počet obyvatelstva, počet domů…)

7. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
matematika
1. Procenta-procvičování (30. 3.)
www.office.com – přihlaste se (přihlašovací údaje na stránkách školy – viz odkaz Úkol pro 6. a 7. ročník), vyberte OneNote a v něm poznámkový blok k předmětu s názvem Matematika 7, vyberte Podklady, dále vyberte záložku 30. 3. 2020 Matematika 7 a pracujte podle pokynů na stránce.
Potřebuješ technickou pomoc s office.com? Napiš mail na admin@skolahobzi.eu, do předmětu uveď “Problém – Office” a ve zprávě popiš, s čím chceš poradit.
2. Procenta – trojčlenka (1. 4.)
Učebnice: str. 59/B – prostuduj si postup výpočtu, snaž se porozumět
Zhlédni video a pracuj společně s ním do školního sešitu, pokus se o porozumění. Částí pro deváťáky se nezabývej.
https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg&t=506s
Učebnice: str. 60/2 – vypracuj do školního sešitu (využij k výpočtům trojčlenku a kalkulačku)
3. Procenta – výpočty (2. 4.)
Učebnice: str.63/D – prostuduj si příklad, snaž se o porozumění
Zhlédni video a pracuj společně s ním do školního sešitu, pokus se o porozumění.
https://www.youtube.com/watch?v=ve2c8WxRuSs
Učebnice: str.64/15 a) vypracuj do školního sešitu (využij k výpočtům trojčlenku a kalkulačku)
4. Procenta – výpočty (3. 4.)
Vyzkoušej si on-line cvičení na těchto stránkách (vyber záložku Procenta):
https://www.matika.in/cs/#7 – dobrovolné

7. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
fyzika
https://www.office.com – přihlaste se (přihlašovací údaje na stránkách školy-viz odkaz Úkol pro 6. a 7. ročník), vyberte OneNote a v něm poznámkový blok k předmětu s názvem Fyzika 7, vyberte Domácí úkoly, dále vyberte záložku 30. 3. 2020 Fyzika 7 a pracujte podle pokynů na stránce.
Potřebuješ technickou pomoc s office.com? Napiš mail na admin@skolahobzi.eu, do předmětu uveď “Problém – Office” a ve zprávě popiš, s čím chceš poradit.

7. ročník
30. 3. – 3. 4. 2020
dějepis
zapiš do sešitu přesmyčky týkající se středověku a vylušti je: SULUMKOB, SATIHU, VYŠTORA, KODĚSTŘEV, CEKOTNIS, KÉMOŘSÁZ BOJEVY

7. ročník
30. 3. 2020-3. 4. 2020
Přírodopis
V učebnici na straně 62-65 přečti přesličky a kapradiny, poté přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu zápis: soubor 7PR_2020-3-30_plavune_preslicky_kapradiny
Pokračuj ve sběru rostlin do herbáře – pravidla najdeš v souboru s plavuněmi

7. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
zeměpis
učebnice, s. 28–29 – přečíst
pracovní sešit, s. 11, cv. 1
zápisky ze souboru Z.6.7.r.svetovy.ocean_30.3.2020 si vytiskni a nalep do sešitu, pod tyto výpisky si překresli do sešitu obrázek v učebnici str. 29 – schéma oceánského dna

7. ročník
30. 3. 2020 – 3. 4. 2020
německý jazyk
gramatiku ze souboru NJ.7.r.oznamovaci.vety_30.3.2020 si opiš do školního sešitu a prostuduj, gramatiku najdeš i v učebnici s. 85
učebnice, s. 84 opiš si nová slovíčka i spojení pod čarou do slovníčku
zopakuj si časování slovesa sein

7. ročník
30.3.-3.4.2020
anglický jazyk
Nauč se slovní zásobu L3 – English across the curriculum
https://quizlet.com/_88delx?x=1qqt&i=2lsuxw
UČ str. 41 cv. 1, 2 do sešitu a cv. 3 ústně
PS str. 33


aktualizace 26. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

VIDEOKONFERENCE 27. 3. 2020 od 10:01 hod.
připojíš se přes počítač – nemusíš nic připravovat (jen mít zprovozněné přihlášení na office.com)
připojíš se přes telefon/tablet – nainstaluj si Hangouts Meet (a mít zprovozněné přihlášení na office.com)
Začínáme s office.com – přečti a zkus splnit


7. ročník
23. – 27. 3.
český jazyk – mluvnice
zapiš do školního sešitu slova: pandemie, korona, karanténa, epidemiolog, solidarita, symptom a z dostupných zdrojů najdi a zapiš jejich význam
český jazyk – sloh
nakresli do sešitu na celou stránku barevnou vlajku své obce (pokud tvá obec vlastní vlajku nemá, nakresli vlajku obce, kam chodíš do školy)
český jazyk–literatura
učebnice, s. 112-113 přečíst Židovské pověsti ze staré Prahy, zapiš do sešitu slova rabín, kaftan, vetešník, synagoga a jejich význam

7. ročník
23. – 27. 3. 2020
matematika
Rozlož si úkoly na celý týden, pracuj podle svých možností a svým tempem.
1. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost – opakování
Pracovní list: 2020-03-23_M7_pomer_prima_a_neprima_umernost – můžeš vytisknout a pracovat přímo do listu (vlep do sešitu), nebo do školního sešitu
2.Procenta – nová látka
PC: https://www.youtube.com/watch?v=aKOPWGVqulE – pracuj společně s videem do šk. sešitu
PC: https://www.youtube.com/watch?v=dC-laB7Ypow – pracuj sposlečně s videem do šk. sešitu
PC: https://www.youtube.com/watch?v=gYaE0fZE1WY – pracuj společně s videem do šk. sešitu
PC: https://www.youtube.com/watch?v=Q4RVRpIXE2o – pracuj společně s videem do šk. sešitu
3. Procenta – procvičování
Učebnice: str. 55/1, 3A – vypracuj do šk. sešitu
Učebnice: str. 56/B-ústně, 4 – do šk. sešitu
Učebnice: str. 57/5-ústně, 7A, 10, 11 – do šk. sešitu
4. Procenta – procvičování
Pracovní list: soubor 2020-03-23_M7_procenta – můžeš vytisknout a pracovat přímo do listu (vlep do sešitu), nebo do školního sešitu

7. ročník
23. – 27. 3. 2020
fyzika
Rozlož si úkoly na celý týden, pracuj podle svých možností a svým tempem.
1. Archimedův zákon
Učebnice: str. 28 – 29 – přečti si texty, prohlédni si obrázky, snaž se o porozumění, opiš si do šešitu modrý rámeček str. 29
Videa k lepšímu pochopení učiva:
https://www.youtube.com/watch?v=p-M8Hw_nwug
https://www.youtube.com/watch?v=WCpas8x5uZE
2. Archimedův zákon – výpočty
Učebnice: str. 30 – přečti si texty, prohlédni si obrázky, opiš si do sešitu modrý rámeček
PC: https://www.youtube.com/watch?v=r-K5J9jRE98 – spočítej si společně s videem do sešitu příklad č. 1

7. ročník
23. – 27. 3.
dějepis
učebnice, s. 96, cvičení 2, 7 vypracuj do sešitu

7. ročník
23.3.-27.3.2020
anglický jazyk
Procvič si slovní zásobu „Culture“ zde: https://quizlet.com/_88delx?x=1qqt&i=2lsuxw
UČ str. 39 cv. 4a – do sešitu přelož tyto věty, 4b – utvoř dialog, také do sešitu
UČ str. 40 – přečti si text, napiš odpovědi na otázky ze cv.1 a 2 do sešitu
PS str. 32 celá
Zapiš si slovíčka: L3 – English across the curriculum (str.77)
Novou slovní zásobu si procvičuj zde:
https://quizlet.com/_88dezh?x=1qqt&i=2lsuxw
Vypracuj tento PL: 7aj25.3.2020nepravidelnaslovesaprocvicovani

německý jazyk
7. ročník
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
učebnice, s. 73, cv. 20 – přelož do školního sešitu
pracovní sešit, s. 29, cv. 10, s. 30, cv. 11, s. 32 – Kreuzworträtsel

7. ročník
23. 3. 2020-27. 3. 2020
Přírodopis
Pokračuj v úkolu zadaném minulou hodinu – pracovní list mechy.
Věnuj se sběru rostlin do herbáře, začíná kvést spoustu květin.

zeměpis
7. ročník
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020
učebnice, s. 25–28 přečíst, zápis ze souboru 6-7_tvary.zem.povrchu_03-2020 si vytiskni a nalep do sešitu
pracovní sešit, s. 7 cv. 6, str. 8 cv. 1, str. 9 cv. 2 a 3, str. 10 cv. 5, 7, 10


aktualizace 18. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

7. ročník
18.3.2020
anglický jazyk
PS str. 31 cv. 3, 4
Přelož tyto věty do sešitu: To zní zajímavě. Co myslíš/myslíte? Jaké to bylo? To si děláš legraci.
Zopakuj si 2. tvar nepravidelných sloves.
Zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=OfEm3iEgRDQ

7. ročník
19.3.2020
anglický jazyk
PS str. 31 cv. 5
Napiš si do slovníčku slovíčka L3 Culture (str. 77)
Opět zhlédni video se slovesy z předchozího dne
Napiš 1. a 2. tvar těchto sloves: být, začít, koupit, chytit, udeřit, vidět, mít, jít, ztratit, vyhrát

7. ročník
18. 3. 2020
německý jazyk
učebnice, s. 67, cv. 10 – piš do školního sešitu, doplň slovesa ve správném tvaru
učebnice, s. 68, cv. 15 a – tvoř věty se 4. pádem a zapiš je do školního sešitu
pracovní sešit, s. 29, cv. 8 – časuj slovesa v závorce

7. ročník
18. 3. 2020
matematika
Úlohy na závěr
Učebnice str. 48/1A,2A,3A – vypracuj do školního sešitu
Učebnice str. 48/4A, 5A, 7A, 8A – vypracuj do školního sešitu

7. ročník
18. 3. 2020
dějepis
učebnice, s. 94, zopakovat renesanci
zhlédni video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-ukradena-mona-lisa-21-srpen-1911-153067
učebnice, s. 95 Náboženská reformace, stručné výpisky do sešitu
zhlédni video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517-153132

7. ročník
18. 3. 2020
fyzika
Měření atmosférického tlaku
Učebnice: str. 24, 25 – pročti si texty a prohlédni obrázky
PC: soubor 2020-03-18_F7_atmosferický tlak – zápis do školního sešitu (vytiskni a vlep, nebo opiš)

7. ročník
18. 3. 2020
Přírodopis
Pracovní list mechorosty – soubor 7PR_2020-3-18_mechyPL – vypracuj na papír – příští hodinu pokračuj v zadaném úkolu

7. ročník
18. 3. 2020
zeměpis
pokračuj v zadaných úkolech, prostuduj si nové učivo
zápisky ze souboru Dotvareni.zemskeho.povrchu, 6., 7. r._18.3.2020 si vytiskni a nalep do sešitu, jestliže není možnost tisku, přepiš si je do sešitu


7. ročník
16. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 28, cvičení 10, 11, zapiš do školního sešitu

7. ročník
17. 3. 2020
český jazyk – sloh
učebnice, s. 167, cvičení 8 a, zapiš do sešitu ze slohu

7. ročník
16. 3. 2020
matematika
Graf přímé úměrnosti
PC: https://www.youtube.com/watch?v=G6qnD6mzUm4 – zhlédni video a pracuj do školního sešitu podle videa
Učebnice str. 42/A + 43/B,C (opakovaně pročíst, snažit se o porozumění, splnit úkoly zadané ve cvičeních)
Učebnice str. 44/hnědý rámeček – opsat do školního sešitu
Učebnice str. 44/4A- vypracuj do školního sešitu
Učebnice str. 45/5, 6 – vypracuj do školního sešitu

 

7. ročník
16. 3. 2020
fyzika
Atmosférický tlak
Učebnice: str. 20– 22 přečti si texty, prohlédni si obrázky
Pracovní sešit: str. 23/15.3, 15.6, str. 24/15.9 – první a poslední nádoba (pro výpočty využij kalkulačku a fyzikální tabulky F10

7. ročník
16. 3. 2020
Přírodopis
Učebnice str. 58 – přepiš do sešitu tabulku nižší a vyšší rostliny
Učebnice str. 60-61 – mechorosty – přečti si a přepiš zápis ze souboru 7PR_2020-3-16_mechorosty

7. ročník
17.3.2020
anglický jazyk
PS str. 76D slovní zásoba KIDS napsat do slovníčku a naučit
UČ str. 38 Virtual Soap, přečti si a přelož tento komiks, odpověz na cv. 1 (str. 38) a 2 (str.39)
použije ve větě tato slovíčka: doctor, delicious, student, interesting

=============

12. – 13. 3. 2020 

7. ročník
12. 3. 2020
český jazyk – mluvnice
učebnice, s. 25, cvičení 4a, zapiš do školního sešitu

7. ročník
12. 3. 2020
matematika
Pravoúhlá soustava souřadnic
PC: https://www.youtube.com/watch?v=ygkZeDEc134 – zhlédni pozorně video, pracuj do školního sešitu spolu s videem
PC: https://www.youtube.com/watch?v=Ghq2O99X2tQ&list=PLFmO2IDrVOE6s2WNp4Q2drabq_mbmraWy – pracuj do školního sešitu spolu s videem
Učebnice str. 41/1,2A – vypracuj do školního sešitu
Učebnice str. 42/3A – vypracuj do školního sešitu (soustavu souřadnic zakresluj pomocí pravítka a obyčejné tužky – použij vzor ze cvičení 41/1)

7. ročník
12. 3. 2020
anglický jazyk
– zopakovat si sl. zásobu 3A a 3C ze strany 76
– na papír přeložit tato slovíčka (budou se odevzdávat): snít, připravit se, lavina, taxi, povodeň, blesk, deštivý, zavřít, skrz, náhle, nešťastný, sluha, mrtvý, loupat, dřez, střelná zbraň, kontrolovat, šofér, sekat, ležet, zabít, olej

7. ročník
12. 3. 2020
zeměpis
pracovní sešit, str. 6, cv. 1, 2
učebnice, str. 15 přečíst

7. ročník
13. 3. 2020
český jazyk – literatura
učebnice, s. 96-100, přečíst A. Jirásek – Faustův dům, zápis do sešitu z literatury A. Jirásek, s. 101 nahoře, odpověz písemně na otázky 1, 2, (žlutý rámeček s. 100)

7. ročník
12. – 13. 3. 2020
německý jazyk
učebnice, str. 65, cv. 7. – doplň tvary slovesa haben a zapiš do školního sešitu
pracovní sešit, str. 27, cv. 5 – tučně vytištěná slova nahraď zájmeny er, sie, es

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *