3. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

27. 4. začínáme s pravidelnou výukou podle rozvrhu!
Většinu informací budete dostávat na Meet-ech.
Přesto stránky i nadále pravidelně sledujte!

aktualizace 1. 6. 2020 (1. – 5. 6. 2020)

3. ročník
1.6. – 5.6.
anglický jazyk
nauč se nová slovíčka: video Animals
procvičuj je ve WocaBee


aktualizace 24. 5. 2020 (25. – 29. 5. 2020)

 


aktualizace 17. 5. 2020 (18. – 22. 5. 2020)

 


aktualizace 10. 5. 2020 (11. – 15. 5. 2020)

Vypracuj Formulář Prvouka – 3. ročník, 11. 5. 2020


aktualizace 3. 5. 2020 (4. – 7. 5. 2020)

Vypracuj Formulář Prvouka – 3. ročník, 4. 5. 2020


aktualizace 26. 4. 2020 (27. – 30. 4. 2020)

3. ročník
27. 4. 2020
matematika
dělení se zbytkem – výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY

3. ročník
27. 4. 2020 – 30. 4. 2020
Prvouka – pravidelná výuka (Meet)
Děti si připraví učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a pastelky.
Učivo: Části kvetoucích rostlin učebnice strana 38–39.
Příště se již budeme učit podle zadání z videohodiny.
Formulář – vyplň, zkontroluj a odešli. Tlačítkem skóre si zobrazíš svoje výsledky (body).


aktualizace 19. 4. 2020 (20. – 24. 4. 2020)

Videokonference Meet, středa 22. 4. 2020, v 10,00 hodin, 3. ročník, český jazyk
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

Videokonference Meet, čtvrtek 23. 4. 2020, v 10,00 hodin, 3. ročník, matematika
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

Videokonference Meet, čtvrtek 23.4. 2020, 8:45 hod., 3. ročník, anglický jazyk, https://meet.google.com/uki-ptha-eko

3. ročník
20. 4. 2020
Český jazyk
Připrav si učebnici a na straně 106/3a (je to zelené cvičení), napiš ho do školního sešitu a pravopis si pečlivě odůvodni.
Vyplň krátký formulář, zkontroluj a odešli. Potom si tlačítkem skóre ukaž svoje výsledky.

3. ročník
20. 4. 2020
Prvouka
Děkuji za vypracované formuláře, většina ho vypracovala bez chyby. Nezapomínejte se podepsat a přečtěte si otázku pozorně, ať odpovíte správně!
V pracovní sešitě strana 42/14 si prohlédni obrázky, pod každý napiš název plodu a rozhodni, které plody rozšiřují živočichové, voda nebo vítr. Spoj podle návodu.

3. ročník
21. 4. 2020
Matematika
Děkuji za formuláře, počítání vám jde.
Dneska si procvičíš do sešitu písemné odčítání, je na straně 110/27. Video ti připomene postup.
https://www.youtube.com/watch?v=cxRa4WgvDcM

3. ročník
22. 4. 2020
Český jazyk
Videokonference Meet, v 10,00 hodin. Děti si připraví učebnici, školní sešit a psací potřeby. Na začátku si stanovíme pravidla, jak budeme pracovat, abychom se všichni slyšeli.
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

3. ročník
22. 4. 2020
Prvouka
V pracovním sešitě strana 42/1 pracuj podle zadání.
Pod obrázek vypiš názvy jedovatých hub (uč. str. 45).
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cDjprRTb-Fk

3. ročník
23. 4. 2020
Matematika
Videokonference Meet, v 10,00 hodin. Děti si připraví učebnici, školní sešit a psací potřeby.
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

3. ročník
24. 4. 2020
Český jazyk
Písanka strana 11 – Jeník má narozeniny, piš podle zadání, věty si přečti a pokud najdeš chybu, oprav ji.
Můžeš si doplnit vyprávění o jaru
https://learningapps.org/9591706

3. ročník
24. 4. 2020
Matematika
Na volný papír si procvičuj rýsování kružnic, každá bude mít jinou velikost a můžou se přes sebe i protínat. Uvidíš, že ti vznikne zajímavý obrázek.

3. ročník
21. 4. 2020
Anglický jazyk
Úkol 1: Sleduj video a nauč se nová slovíčka – hlasitě je opakuj: Food
Úkol 2: Wocabee – Vyplň písemku na slovíčka z minulého týdne a procvičuj novou slovní zásobu z balíku „Bug café“

3. ročník
23. 4. 2020
Anglický jazyk
Úkol: Pracovní sešit 42/1
V 8:45 se sejdeme na videokonferenci: https://meet.google.com/uki-ptha-eko.
Připravte si pracovní sešit, psací potřeby a dvě kartičky s nápisy: Yes, I do. / No, I don´t. Prosím, buďte zase u stolu, ať se nám dobře pracuje.


aktualizace 13. 4. 2020 (14. – 17. 4. 2020)

3. ročník 15. 4. 2020 v 9 hod., videokonference
(děti si připraví pracovní sešit z českého jazyka, učebnici matematiky a psací potřeby)
https://meet.google.com/jui-naid-iiz

Ve čtvrtek 16. 4. 2020 v 9 hod. videokonference, anglický jazyk
https://meet.google.com/uki-ptha-eko

3. ročník
14. 4. 2020
Matematika
Písemné sčítání (sčítance píšeme pod sebe) je na straně 110/25 v učebnici, piš do sešitu, pozor na přechod přes desítku. Zkoušku dělat nemusíš.
Aby si ti vybavil postup, podívej se na video.
https://www.youtube.com/watch?v=QUkZFrPWV9I

3. ročník
15. 4. 2020
Český jazyk
Připomeneme si vyjmenovaná slova po P.
Pusť si krátké video a poslechni si písničku
https://www.youtube.com/watch?v=I7TmUhZrft4
Potom si otevři pracovní sešit na straně 49 a vypracuj cvičení 1, 2 a 3.

3. ročník
15. 4. 2020
Prvouka
Vyplň si přiložený formulář a odešli ho zpět.
Můžeš si také trochu pohrát
https://learningapps.org/6955596

3. ročník
16. 4. 2020
Matematika
Opět trochu geometrie, narýsuj si tyto úsečky
lABl = 5 cm, lCDl = 4 cm 5 mm, lEFl =62 mm
Rýsuj přesně a nezapomeň úsečky popsat danými body.

3. ročník
17. 4. 2020
Český jazyk
Psaní – modrá písanka strana 10 „Naše rodina“

3. ročník
17. 4. 2020
Matematika
Vyplň formulář a odešli

3. ročník
14. 4. 2020
Anglický jazyk
Úkol 1: Ještě jednou si zopakuj slovní zásobu 8. lekce. Pusť si video a slovíčka hlasitě opakuj. Je třeba, aby sis je všechna zapamatoval(a).
Video: Clothes
Úkol 2: WocaBee – Unit 8 Clothes
V balíčku, který jsme vám poslali přes obecní úřad, jste našli lísteček s přihlašovacími údaji do aplikace. WocaBee funguje jak na počítači, tak na mobilu i tabletu. Každý týden v ní najdete nový balík slovíček k opakování. Plněním úkolů sbíráte body (WocaPoints). Další týden pak bude ve WocaBee „písemka“ na slovíčka z balíku z minulého týdne. Sice nebude na známky, ale i tak se snažte dopadnout co nejlépe. Tento týden splňte do neděle 19.4. balík „Unit 8 Clothes“.

3. ročník
16. 4. 2020
Anglický jazyk
VIDEOKONFERENCE: https://meet.google.com/uki-ptha-eko
Ve čtvrtek v 9:00 se sejdeme na videokonferenci. Připravte si na ni pracovní sešit na str. 40, psací potřeby a úkol z minulého týdne (obrázek svého kamaráda s popisem). Prosím, aby děti seděly u stolu, aby mohly také psát. Těším se na viděnou.
Úkol: učebnice str. 41 – přečti si komiks – pokud potřebuješ, využívej slovník nebo překladač.


aktualizace 6. 4. 2020 (6. – 8. 4. 2020) – přidán a.j.

3. ročník
6. 4. 2020
Český jazyk
Co umíme určit u sloves? Určujeme osobu, číslo a čas. Napiš do sešitu (pod sebe) tato slovesa hrajeme si, pracoval jsem, čteš, opravíte, budu lyžovat, koupal se, budou tančit a urči u nich osobu, číslo a čas.
(Vzor: hrajeme si – 1. osoba, množné číslo, čas přítomný)
Můžeš procvičovat i zde.
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

3. ročník
6. 4. 2020
Matematika
Dneska si trochu připomeneme geometrii. Budeš rýsovat do školního sešitu. To nevadí, že tam jsou řádky. Připrav si pravítko a ořezanou tužku.
– narýsuj přímku p
– vyznač body A, B, C, které na přímce p leží
– vyznač body K, L, M, které na přímce p neleží

3. ročník
7. 4. 2020
Prvouka
V pracovním sešitě strana 41/12 – vystříhej si názvy ovoce a nalep je do správných košíků
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4447
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4448

3. ročník
7. 4. 2020
Anglický jazyk
Na list papíru nakresli obličej svého nejlepšího kamaráda/kamarádky a popiš ho – 5 vět.
(Příklad: This is my best friend. He´s got short, brown hair. He´s got blue eyes. He´s got little ears and a little nose…) Další vzorové věty najdeš v učebnici str. 25, 26.

3. ročník
8. 4. 2020
Český jazyk
Modrá písanka – strana 9. Piš podle zadání.

3. ročník
8. 4. 2020
Matematika
Opakujeme v učebnici strana 108/4 – vypočítej si do sešitu 3. a 4. sloupec. Nezapomeň, že početní výkony v závorce provádíme nejdříve.
Procvičuj i zde
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3880


aktualizace 29. 3. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

3. ročník
30. 3. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit strana 12 – přečti si potichu i nahlas modrý text a vypracuj úkoly pod textem

3. ročník
30. 3. 2020
Prvouka
Učebnice str. 37 – napiš do sešitu datum a nadpis Hospodářské plodiny
podle obrázků rozděl plodiny do těchto skupin – okopaniny, luskoviny, obilniny a pícniny.

3. ročník
31. 3. 2020
Matematika
Učebnice 108/4 – (1. a 2. sloupec) do školního sešitu a 108/8 – výpočet a odpověď

3. ročník
1. 4. 2020
Český jazyk
Dneska budete pracovat do brožury. Najdi si, kde jsi vyplňoval(a) naposled a doplň
si jednu stránku.

3. ročník
1. 4. 2020
Prvouka
Najdi si v pracovním sešitě stranu 41/11 – budeš rozdělovat zeleninu. Vystříhej si pouze názvy zeleniny a správně je nalep do obrázků. Odpověz i na otázku a) pod obrázky.

3. ročník
2. 4. 2020
Matematika
Do školního sešitu (nezapomeň na datum) si napiš pod sebe násobky 7 a zaokrouhli je na desítky.
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nazorna-nasobilka-7/pocitame.html

3. ročník
3. 3. 2020
Psaní
Modrá písanka strana 7, pokud ji máš hotovou tak stranu 8. Pracuj podle zadání.
Slož si koníka https://www.puzzle-online.cz/konik/150

3. ročník
31.3. 2020
Anglický jazyk
Pokusíme se, abys při učení doma nejen četl a psal, ale také poslouchal a mluvil. Proto budeme postupně vytvářet online cvičení, která nám s tím pomohou. Dnes si je vyzkoušíš. Pomohou ti také s řešením úkolů v pracovním sešitě.
Procvičuj názvy oblečení.
V těchto dvou cvičeních přiřazuj zvuk k obrázku oblečení a slovíčka hlasitě opakuj:
https://learningapps.org/9492306
https://learningapps.org/display?v=p6m325hh320
Zde procvičuj I have got… (Mám…)
https://learningapps.org/display?v=pmoje5akk20
Have you got…? (Máš…?)
https://learningapps.org/display?v=pazca32nt20
Otestuj, jak sis názvy oblečení zapamatoval(a) – neznámá slovíčka přeskoč tlačítkem next:
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/clothes/clothes-1.htm
Pracovní sešit 41/7 – nakresli své oblíbené oblečení a popiš

3. ročník
2. 4. 2020
Anglický jazyk
Procvičování slovní zásoby a otázek a odpovědí Have you got…?
https://learningapps.org/9496559
Pracovní sešit 41/6 – na otázky Have you got…? (Máš…?) odpovídej Yes, I have. / No, I haven´t. Podle toho, jestli takové oblečení máš / nemáš.
Procvičuj psaní slovní zásoby:
https://learningapps.org/9492547
Zazpívej si písničku, kterou znáš z hodin AJ:
https://www.youtube.com/watch?v=lLI6OgynvE8&list=RDgN9RAZ99nLA&index=3


aktualizace 23. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

3.ročník
23.3.2020
Český jazyk
Učebnice – projdi si ústně 101|1, 101|2 napiš do sešitu

3.ročník
23.3.2020
Matematika
Učebnice- 106|30 napiš do sešitu

3.ročník
23.3.2020
Prvouka
Učebnice str. 37 – do sešitu napiš druhy zeleniny, namaluj dva obrázky

3.ročník
24.3.2020
Český jazyk
Učebnice- 101|3- napiš do sešitu

3.ročník
24.3.2020
Matematika
Učebnice- 107|31- napiš do sešitu, 107|32- udělej tabulku do sešitu

3.ročník
25.3.2020
Český jazyk
Nauč se vyjmenovaná slova po V

3.ročník
25.3.2020
Matematika
Učebnice- 107|33 – udělej do sešitu dvě tabulky

3.ročník
25.3.2020
Prvouka
Učebnice str.37 – opiš do sešitu hospodářské plodiny a nakresli dva obrázky

3.ročník
26.3.2020
Český jazyk
Učebnice – str.104|1,2 přečti si, do sešitu napiš 104|3

3.ročník
26.3.2020
Matematika
Učebnice – napiš do sešitu 108|1,2 – 3 sloupečky

3.ročník
27.3.2020
Český jazyk
Učebnice – 104|4, napiš do sešitu – ke každému výrazu 2 slova

3.ročník
27.3.2020
Matematika
Učebnice – 108|2 – do sešitu – zbývající 3 sloupečky, 108|3

3. ročník
24.3. 2020
Anglický jazyk
Učebnice str. 38 – obkresli do školního sešitu oblečení a popiš. Nadpis: Clothes Datum: 24th March
Poslechni si písničku:
https://www.youtube.com/watch?v=LV3RIUysUCA&list=PL9Ph6IEGZa8YUHD9qEm_vy20vemmjtCWf&index=8&t=0s
Poslouchej slovíčka a opakuj, nacvič správnou výslovnost:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/clothes
Slovíčka, která jsou v učebnici na str. 38 se nauč zpaměti.
Pracovní sešit str. 38/1, 2

3. ročník
26.3. 2020
Anglický jazyk
Do školního sešitu opiš zápis Přivlastňovací pád z přiloženého souboru:
SOUBOR privlastnovaci.pad
Pracovní sešit str. 39/3, 4 – oblečení si nejprve vybarvi podle učebnice str. 2,3, abys věděl, komu patří – v přiloženém souboru je návod:
SOUBOR PS.str.39.navod
Tady si můžeš zahrát hry na procvičení slovní zásoby – názvy oblečení opakuj:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_08/?cc=cz&selLanguage=cs
Tady je video na procvičení – opakuj po Stevovi názvy oblečení:
https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-trp-001&hsimp=yhs-001&hspart=trp&p=steve+maggie+clothes#id=1&vid=87d337509e5eb9781f5911f7a2a70beb&action=click


aktualizace 15. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

3. ročník
16.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 99/3 – do školního sešitu 3 řádky
Pracovní sešit 11/c, d

3. ročník
16.3. 2020
Matematika
Učebnice 105/20, 21 – do školního sešitu

3. ročník
17.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 99/3 – do školního sešitu zbývající 3 řádky
Pracovní sešit 13/a,b

3. ročník
17.3. 2020
Matematika
Učebnice 105/22, 23

3. ročník
17.3. 2020
Anglický jazyk
Učebnice str. 36 – do školního sešitu opiš text Big Foot, podle popisu nakresli obrázek

3. ročník
18.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 99/1, 2 – přečti si
Pracovní sešit 13/c,d,e

3. ročník
18.3. 2020
Matematika
Učebnice 106/27 – 5 příkladů do školního sešitu

3. ročník
18.3. 2020
Prvouka
Učebnice 36 – přečti si
Pracovní sešit str. 39

3. ročník
19.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 100/5 – 3 řádky do školního sešitu

3. ročník
19.3. 2020
Matematika
106/27 – zbývajících 5 příkladů do školního sešitu

3. ročník
17.3. 2020
Anglický jazyk
Do školního sešitu opiš z učebnice str. 36 otázky ve žlutém rámečku Big Foot. Odpovídej Yes, it has./No, it hasn´t./ It has got….

3. ročník
20.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 100/6 – 3 řádky do školního sešitu

3. ročník
20.3. 2020
Matematika
Učebnice 106/28,29 – do školního sešitu

3. ročník
20.3. 2020
Anglický jazyk
Učebnice str. 36 – opiš do školního sešitu text The Loch Ness Monster, podle popisu nakresli obrázek

=============

12. – 13. 3. 2020

3. ročník
12.3. 2020
Český jazyk
Během následujících dvou týdnů si přečti jakoukoliv knihu. Na volný list papíru napiš její název, autora a stručný obsah knihy. Nakresli vhodnou ilustraci.
Učebnice 97/2,3 ústně, 97/5 tři řádky do školního sešitu, 97/4,6 ústně
Pracovní sešit 10/9

3. ročník
12.3. 2020
Matematika
Učebnice 105/18 – 6 příkladů do školního sešitu

3. ročník
13.3. 2020
Český jazyk
Učebnice 99/1, 2 ústně, 97/5 zbývající dva řádky do školního sešitu

3. ročník
13.3. 2020
Matematika
Učebnice 105/17, 19 do školního sešitu

3. ročník
13.3. 2020
Anglický jazyk
Učebnice str. 26 – do školního sešitu nakresli obličeje (Clank, Clinka) a opiš k nim texty.

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.