1. ročník – výuka

Postupně se zde budou objevovat další zadání pro domácí výuku a informace, jak některá vypracovaná zadání dopravit do školy. Opravené úkoly budou všem poskytovat zpětnou vazbu. Vzhledem k situaci bude vynecháno.

27. 4. začínáme s pravidelnou výukou podle rozvrhu!
Většinu informací budete dostávat na Meet-ech.
Přesto stránky i nadále pravidelně sledujte!

aktualizace 24. 5. 2020 (25. – 29. 5. 2020)

 


aktualizace 17. 5. 2020 (18. – 22. 5. 2020)

1. ročník
18. 5. – 22. 5. 2020
Český jazyk
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce Meet – viz. rozvrh:
Čtení – Slabikář str. 119 – 120, PS str. 30/2, 3, 4 a str. 31/2, 3
Psaní – písanka str. 16 – 18
Domácí úkol: PS str. 29/4, pokračujte ve čtení knihy

1. ročník
18. 5. – 22. 5. 2020
Matematika
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce Meet:
PS str. 10 – 12
Domácí úkol: do sešitu str. 11/3

1. ročník
18. 5. – 22. 5. 2020
Prvouka
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce Meet:
PS str. 65, 66


aktualizace 10. 5. 2020 (11. – 15. 5. 2020)

1. ročník
11. 5. – 15. 5. 2020
Český jazyk
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce Meet – viz rozvrh
Čtení – Slabikář str. 115 – 118, PS str. 27/3 a 28/4
Psaní – písanka III. str. 15 a 25 – obtahuj E, b, B , písanka ke Slabikáři str. 11 – 13
Domácí úkol: písanka str. 14, každý den 15 minut číst nahlas z vlastní knihy
Opakuj písmeno ž: https://learningapps.org/9591289
Opakuj písmeno č: https://learningapps.org/9450838

1. ročník
11. 5. – 15. 5. 2020
Matematika
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce Meet:
Sčítání s přechodem přes 10 – PS str. 5 – 8
Domácí úkol: do sešitu opiš str. 6/3
Procvičovat můžeš v sešitě Počítáme do 20 podle svého tempa

1. ročník
11. 5. – 15. 5. 2020
Prvouka
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce Meet:
Místo, kde žijeme, Na výletě – PS str. 62 – 63
Domácí úkol: str. 64 – namaluj, jak se oblékneš do divadla
Podívej se na video o naší zemi: Naše země


aktualizace 3. 5. 2020 (4. – 7. 5. 2020)

1. ročník
Český jazyk
4. 5. – 7. 5. 2020
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce (Meet – viz Rozvrh):
Čtení – slabikář str. 112 – 114, PS str. 25/2, 3, 4 a str. 26/2, 3
Psaní – písanka str. 7 – 9, Písanka III. str. 12 – nácvik D
Domácí úkol: písanka str. 10, PS str. 27/1 čtení slov
Procvičování: hledání slov https://skolakov.eu/cesky-jazyk/hledání
a skládání slov https://skolakov.eu/cesky-jazyk/skládání
Vypracuj Formulář Český jazyk, 1. ročník, 5. 5. 2020

1. ročník
Matematika
4. 5. – 7. 5. 2020
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce (Meet):
PS 4/A str. 1 – 4 – opakování
Domácí úkol: do sešitu opiš – PS 3 str. 31/5
Procvičování – rozklady čísel: https://skolakov.eu/matematika/

1. ročník
Prvouka
4. 5. – 7. 5. 2020
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce (Meet):
Hodiny – PS str. 59 – 61 https://www.mediacreator.cz/


aktualizace 26. 4. 2020 (27. – 30. 4. 2020)

1. ročník
Český jazyk
27. 4. – 30. 4. 2020
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce (Meet):
Čtení – slabikář str. 109 – 111, PS str. 23/1, 24/2, 3
Psaní – Písanka str. 4, 5, cvičný sešit – písmena L, c, C
Domácí úkol: písanka str. 6, naučit se zpaměti první dvě sloky básničky Máme štěně Matěje ve slabikáři na str. 111
Učivo můžete průběžně procvičovat na:
dě, tě, ně http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/detene1.htm
bě, pě, vě, mě http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/bepeveme1.htm
ď, ť, ň http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/dtn1.htm

1. ročník
Matematika
27. 4. – 30. 4. 2020
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce (Meet):
PS str. 30, 31, pracovní list – geometrické tvary
Domácí úkol: Souhrnné opakování str. 32 a vyplnit a odeslat formulář: Matematika, 1. ročník, 30. 4. 2020
Procvičovat můžete na: http://rysava.websnadno.cz/

1. ročník
Prvouka
27. 4. – 30. 4. 2020
Shrnutí učiva probíraného na pravidelné výuce (Meet):
Opakování – roční období, měsíce
PS str. 58 – dny v týdnu, ať si děti připraví nějaký kalendář
Domácí úkol: naučit se měsíce v roce a své datum narození – zapiš do sešitu str. 57 – Já


aktualizace 19. 4. 2020 (20. – 24. 4. 2020)

Videokonference Meet
22. 4. 2020, 10 hodin, 1. ročník – matematika – https://meet.google.com/quf-symw-nvh
23. 4. 2020, 10 hodin, 1. ročník – český jazyk – https://meet.google.com/quf-symw-nvh

1. ročník
20. 4. 2020
Český jazyk
Slabikář str. 106 – číst nahlas, PS str. 21/2
Nácvik P – velká písanka str. 7 – obtahuj velké tvary a piš P, p i do cvičného sešitu
Jak psát P: https://www.youtube.com

1. ročník
20. 4. 2020
Matematika
Kilogram – str. 28/1, 3, 4, 7 – praktické vážení, podívejte se, jaké váhy máte doma

1. ročník
21. 4. 2020
Český jazyk
Slabikář str. 107 – číst nahlas, PS str. 21/3
Písanka str. 2

1. ročník
21. 4. 2020
Matematika
Počítání s kilogramy str. 28/2, 5 – v příkladu slovní úlohy pište k číslu i jednotky kg: 10 kg – 2 kg =

1. ročník
22. 4. 2020
Český jazyk
Slabikář str. 108 – čti nahlas, PS str. 22/4 – vylušti křížovku
Nácvik psaní T: https://www.youtube.com/watch?v=n4yOipJ53V8
Obtahuj ve velké písance str. 4 – první je tah dolů, pak nahoře, cvičný sešit

1. ročník
22. 4. 2020
Matematika
PS str. 29/1, 2 a 29/4 opiš do sešitu
Videokonference Meet – matematikahttps://meet.google.com/quf-symw-nvh
Připravte si psací potřeby a pracovní sešit

1. ročník
23. 4. 2020
Český jazyk
Čtení hlásek ď, ť, ň – poslech v interaktivní učebnici:
https://www.mediacreator.cz/
Slabikář – čtení slov str. 68
Písanka str. 3
Videokonference Meet – český jazykhttps://meet.google.com/quf-symw-nvh
Připravte si písmena ď, ť, ň, slabikář, psací potřeby, tabulku nebo sešit (papír)

1. ročník
23. 4. 2020
Matematika
PS str. 29/3, 5, 7

1. ročník
24. 4. 2020
Český jazyk
Vypracuj a odešli formulář: Český jazyk, 1. ročník, 24. 4. 2020

1. ročník
24. 4. 2020
Prvouka
Zopakujte si čtyři roční období str. 54 – černobílé obrázky spojte s ročním obdobím, ke kterému patří
Str. 55 – obrázky vpravo vystřihněte a nalepte k jednotlivým měsícům, můžete procvičovat na https://www.mediacreator.cz/
Poslechněte si písničku a básničky o měsících a pak si je říkejte zpaměti, jak jdou za sebou: https://www.youtube.com/watch?v=d5ZGr2GpUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=54taDGaLWEI


aktualizace 13. 4. 2020 (14. – 17. 4. 2020)

videokonference
1. ročník, 15. 4. 2020, 10 hod. – matematika https://meet.google.com/quf-symw-nvh
1. ročník, 16. 4. 2020, 10 hod. – český jazyk https://meet.google.com/quf-symw-nvh

1. ročník
14. 4. 2020
Český jazyk
Vybarvi si zkopírované obrázky s písmeny F, G a CH
Slabikář str. 104 čti nahlas
Opakuj psaní velkých písmen do cvičného sešitu s myškami – napiš tři písmena a jméno, které na písmeno začíná

1. ročník
14. 4. 2020
Matematika
Děkuji za vyplnění testu. Ti, kteří odeslali, to měli správně, jen na první otázku někteří odpověděli obráceně, ale učivu rozumíte.
Vztahy o něco méně str. 26/1, 2, 3 podle návodu 2020-04-14_1M.o.neco.mene
Procvičovat příklady můžete dále v sešitě „Už počítám do 10“ a „Počítáme do 20“ podle svého tempa

1. ročník
15. 4. 2020
Český jazyk
Dočti nahlas Kuřátko na str. 105 a odpověz na otázky v pracovním sešitě str. 20/1
Nácvik U – obtahuj ve velké písance III. str. 10, pak piš do cvičného sešitu U
Jak psát U: https://www.youtube.com/watch?v=S1hXD2H3rdM&list=PLLdDX20t5q8l8ezevIYmy28hadkdn7SIb&index=18

1. ročník
15. 4. 2020
Matematika
PS str. 26/4 a 27/4, vybarvi pracovní list s příklady

1. ročník
16. 4. 2020
Český jazyk
Poslechni si, jak správně číst slabiky bě, pě, vě (mě je na následující straně) na https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Slabikar/Slabikar.mc&pageord=46
PS str. 21/1 – vyznač barevně slabiky bě, pě, vě, mě a cvič čtení slov podle zadání
Písanka str. 1

1. ročník
16. 4. 2020
Matematika
PS str. 27/1, 2, 3 a odešli formulář Matematika 1 – opakování

1. ročník
17. 4. 2020
Prvouka
Opakování – můžeš doplnit na stranách 49, 50, 51 písmenka do slov
Str. 53 doplň podle zadání dole


aktualizace 5. 4. 2020 (6. – 8. 4. 2020)

1. ročník
6. 4. 2020
Český jazyk
Opakujte slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny v interaktivní učebnici na
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Slabikar/Slabikar.mc&pageord=44
Písanka str. 32 – 3 řádky

1. ročník
6. 4. 2020
Matematika
Opakování – vyplň a odešli test: Počítáme litry

1. ročník
7. 4. 2020
Český jazyk
Vystřihni slabiky dě, tě, ně, v PS str. 20/1 vyznač barevně tyto slabiky podle zadání, některá slova slož, vymysli k nim věty, nacvičuj správné čtení poslechem na https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Slabikar/Slabikar.mc&pageord=43
Písanka str. 32 – dokonči stranu

1. ročník
8. 4. 2020
Prvouka
Povídejte si o Velikonocích, můžete pracovat v interaktivní učebnici na
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS1/JaMS1.mc&pageord=50
Na papír namalujte velikonoční vajíčko a pěkně ho ozdobte


aktualizace 29. 3. 2020 (30. 3. – 3. 4. 2020)

1. ročník
30. 3. 2020
Český jazyk
Přečtěte znovu str.101 ze slabikáře, pracovní sešit str. 18/2, 3. 4
Nácvik psaní S: https://www.youtube.com/watch?v=q9SmDw2UmRI
Písanka str. 30 – 3 řádky

1. ročník
30. 3. 2020
Matematika
Procvičujte počítání s litry v pracovním sešitě str. 25/1, 2 podle návodu 2020-03-30_1M

1. ročník
31. 3. 2020
Český jazyk
Čtení měkkých slabik di, ti, ni – slabikář str. 66 nahoře – slova můžete skládat z písmen skládací abecedy (v těchto slabikách se na ď, ť, ň nepíše háček) a tvořit různé věty, hrát hru na hledání slov, čtěte několikrát, dbejte na správnou výslovnost
Písanka str. 30 dokonči

1. ročník
31. 3. 2020
Matematika
Pracovní sešit str. 25/4, 5, 6, 7

1. ročník
1. 4. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit str. 19/1 – rozděl slova na slabiky a vybarvuj podle zadání, čti slova
Pracovní sešit str. 19/4 – zakroužkuj tvrdé slabiky modře a měkké červeně podle zadání
Písanka str. 31 – 4 řádky

1. ročník
1. 4. 2020
Matematika
PS str. 25/ 3 opiš na papír nebo do sešitu

1. ročník
1. 4. 2020
Prvouka
Podívej se na videa o zvířatech na statku https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=DfXL7DIHjNs
a pak vyplň a odešli malý kvíz: Poznáš zvířata?

1. ročník
2. 4. 2020
Český jazyk
Slabikář str. 102 – přečti dvě velikonoční básničky, jednu z nich se nauč zpaměti
PS str. 19/2 doplň slova a namaluj velikonoční vajíčko
Písanka str. 31 dokonči stranu

1. ročník
2. 4. 2020
matematika
Procvičuj rozklad čísel na desítky a na jednotky https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pernikova-srdce/priklady1.htm

1. ročník
3. 4. 2020
Český jazyk
Slabikář str. 102 – 103 čti nahlas Velikonoční pomlázka
PS str. 19/ 3


aktualizace 23. 3. 2020 (23. – 27. 3. 2020)

1. ročník
23. 3. 2020
Český jazyk
Vystřihnout písmeno Ch, ch a slabiky, vysvětlit, že c a h vedle sebe se čte jako ch, skládat a číst slova ze slabikáře na str. 64, vysvětlit, co znamenají, např. tvořit různé věty:
chýše, chýška je velmi skromné obydlí, nahrubo postavené, např. poustevnická chýše
chasa je vesnická mládež
chór je místo v kostele vyhrazené pro sbor a varhany nebo samotný sbor zpěváků
cáchá – cáká, máchá
Písanka str.25
Možno zhlédnout díl o ch Od Andulky po žížalu na https://www.youtube.com/watch?v=dMSQdxUWWoM – ch začíná od 42. minuty

1. ročník
23. 3. 2020
Matematika
Vztahy o několik více str. 21 – počítejte hračky a porovnávejte, kde je více nebo méně
Str. 22/ 1, 4 návod: 2020-03-23_1M.vztahy.o.nekolik.vice

1.ročník
24. 3. 2020
Český jazyk
Pracovní sešit str. 17/1 barevně kroužkujte slabiky podle zadání, můžete vystřihnout slova z přílohy uprostřed sešitu a nalepovat do přílohy, čtěte slova alespoň 3krát
Písanka str.26 – nácvik I

1. ročník
24. 3. 2020
Matematika
Pracovní sešit str. 22/2, 3 – viz. návod z 23. 3., cv. 5 pište na papír nebo pokud máte, založte si nový sešit

1. ročník
25. 3. 2020
Český jazyk
Slabikář str. 99 přečíst nahlas, pracovní sešit str.17/2
Učivo můžete také procvičovat na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-P/skladame-slova/cviceni.html
Písanka str. 27

1. ročník
25. 3. 2020
Matematika
Pracovní sešit str. 23/1, 3, 4
Procvičování na https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocitame-uspory/pocitame.htm

1. ročník
25. 3. 2020
Prvouka
Stromy a keře na jaře – na papír namaluj strom a popiš jeho části podle 2020-03-25_1PRV.stromy

1. ročník
26. 3. 2020
Český jazyk
Slabikotvorné r, l – PS str.18/ 1 rozděl slova na slabiky a zakroužkuj slabiky bez samohlásek, tzn, se slabikotvorným r a l – mr, tr, vr, dr, sr., kr, br, hr a ml, nacvičuj správné čtení
Co je slabikotvorné r, l: https://www.youtube.com/watch?v=8uvHLsqlaqE
Písanka str. 28, nácvik psaní K na https://www.youtube.com/watch?v=IHF9tNkYTH4

1. ročník
26. 3. 2020
Matematika
PS str. 23/5, 6

1. ročník
27. 3. 2020
Český jazyk
čtení za slabikáře str.100, 101 – slabikotvorné r, l
písanka str. 29


aktualizace 15. 3. 2020 (16. – 20. 3. 2020)

1. ročník
16. 3. 2020
český jazyk
vystřihnout písmeno G, g a slabiky s g, skládat slova, čtení slov za slabikáře na str. 63, pracovní sešit str. 15/1, písanka st. 21 psaní ou

1. ročník
16. 3. 2020
matematika
pracovní sešit str. 20/1, 2, 3, cv. 2 napište na papír

1. ročník
17. 3. 2020
český jazyk
slabikář str. 96, 97 přečíst nahlas, pracovní sešit str. 15/2, 3, 4, písanka str. 22 psaní au

1. ročník
17. 3. 2020
matematika
pracovní sešit str. 20/5, 6

1. ročník
18. 3. 2020
český jazyk
vystřihnout písmeno F, f a slabiky s f, skládání slov, čtení slov ze slabikáře str. 64, pracovní sešit str. 11/1, písanka str. 23 psaní h

1. ročník
18. 3. 2020
matematika
litr – pracovní sešit str. 24/ 1, 2, 3

1. ročník
18. 3. 2020
prvouka
povídejte si o jaru – jarní květiny, práce na zahradě, nářadí, co sejeme, co sázíme

1. ročník
19. 3. 2020
český jazyk
slabikář str. 98 – číst nahlas, pracovní sešit str. 11/2, 3, písanka str. 24 velké H

1. ročník
19. 3. 2020
matematika
pracovní sešit str. 24/4, 6, cv. 5 napište na papír

1. ročník
20. 3. 2020
český jazyk
přečtěte nebo vyprávějte si české pohádky, pracovní sešit str. 11/ 4, 16/4

=============

12. – 13. 3. 2020

1. ročník
12. 3. 2020
český jazyk
slabikář strana 91, 92 přečíst nahlas, úkoly v pracovní sešitě str.12/3 a 13/3, písanka str. 19

1. ročník
12. 3. 2020
matematika
pracovní sešit str.19/2, 3, 5, 6, procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10

1. ročník
13. 3. 2020
český jazyk
slabikář str. 93 – 95, pracovní sešit str. 14/1, 2, písanka str. 20

Příspěvek byl publikován v rubrice základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.