Český jazyk a matematika

WP_pruhJak jsme pracovali v říjnu? V hodině českého jazyka se děti soustředily na bezchybné opisování z učebnice. V matematice si násobilku procvičovaly pomocí kartiček a interaktivní tabule.