Seznam učebních pomůcek pro žáky 1. ročníku (2022)

Všechny pomůcky podepište nebo označte tak, aby si je děti uměly samy poznat.