ROZVRH - DRUHÝ STUPEŇ (školní rok 2022/2023)
P O N D Ě L Í
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ M D AJ RV   VVch/TVd
  Mus Mich Mus Kol Čur Kol   Šin/Mus
7.roč. M Ze ČJ RV Fy   Vch/TVd
  Mich Čur Kol Zich Čur Mich   Šin/Mus
8.roč. AJ Ze CH ČJ M NJ   Vch/TVd
  Kol Čur Kar Ze Mich Čur   Šin/Mus
9.roč. Ze AJ M CH ČJ D   Vch/TVd
  Čur Kol Mich Kar Ze Ze   Šin/Mus
Ú T E R Ý
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ M Ze Fy VV PC   VVd/TVch
  Mus Mich Čur Kol Mus Kol   Zich/Mus
7.roč. AJ ČJ D M VV   VVd/TVch
  Čur Zich Mus Mich Mus Kol   Zich/Mus
8.roč. AJ ČJ Inf PC D Fy   VVd/TVch
  Kol Ze Kol Mus Čur Mich   Zich/Mus
9.roč. M AJ ČJ Fy Pzč   VVd/TVch
  Mich Kol Ze Mus Mich Ze   Zich/Mus
S T Ř E D A
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ M D Pzč PzInf    
  Mus Mich Kol Mus Mus Ze    
7.roč. M D FY NJ Ze    
  Mich Kol Mus Mich Čur Čur    
8.roč. D M CH ČJ Ze   OV
  Kol Čur Mich Kar Ze Čur   Čur
9.roč. NJ D CH AJ ČJ PzM   OV
  Čur Ze Kar Kol Ze Mich   Čur
Č T V R T E K
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ Ze Fy HV AJ TVd    
  Mus Čur Kol Mus Kol Šin    
7.roč. M ČJ AJ HV Nj TVd   FY
  Mich Zich Čur Mus Čur Šin   Mich
8.roč. AJ M ČJ HV TVd    
  Kol Mich Ze Kol Mus Šin    
9.roč. NJ Inf M ČJ HV TVd    
  Čur Kol Mich Ze Mus Šin    
P Á T E K
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. AJ Inf M OV TVch      
  Kol Kol Mich Čur Zich      
7.roč. Aj ČJ Inf OV TVch      
  Čur Zich Kol Čur Tich      
8.roč. M NJ RV Fy TVch      
  Mich Čur Čur Mich Zich      
9.roč. M RV Fy TVch      
  Šin Mich Čur Mich Zich