Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí

378 71 Staré Hobzí 35

 

Opatření k zápisu do ZŠ
pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022, na jehož základě upravujeme podmínky zápisu následujícím způsobem.

Zápis bude probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021 (v termínu dle školského zákona) bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude podání žádosti učiněno písemně.

Tiskopisy potřebných dokumentů (žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, dotazník žáka 1. ročníku, žádost o odklad školní docházky) je možné stáhnout na internetových stránkách školy www.skolahobzi.cz v oddíle ÚŘEDNÍ DESKA – Dokumenty - Zápis do 1. třídy (ZDE)

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

Přehled termínů

Podání žádosti 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021
Zaslání registračního čísla rodiči 3. 5. 2021
Zveřejnění přijatých dětí 4. 5. 2021
Předložení doporučení k školnímu odkladu do 31. 5. 2021 (dle možností)

 

Po ukončení mimořádných opatření vlády na ochranu obyvatelstva uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy a předání všech potřebných informací.  Všechny otázky k zápisu dětí i případnému odkladu povinné školní docházky rádi zodpovíme na telefonních číslech 770628397 nebo na adrese skola.hobzí@dac.cz. O termínu budou rodiče včas informováni.

 

Staré Hobzí 15. 3. 2021                            Mgr. Jana Cvrčková
                                                                           ředitelka ZŠ a MŠ Staré Hobzí