ROZVRH - DRUHÝ STUPEŇ (školní rok 2021/2022)
P O N D Ě L Í
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ M D RV AJ   VVd/Tch
Šin Mich Mus Kol Čur Kol   Zich/Mus
7.roč. Ze ČJ NJ RV D   VVd/Tch
Čur Kol Zich Čur Čur Mus   Zich/Mus
8.roč. Ze ČJ CH M AJ D   VVd/Tch
Čur Ze Šin Mich Kol Ze   Zich/Mus
9.roč. AJ Ze M D ČJ PzM   VVd/Tch
Kol Čur Mich CvJa Ze Mich   Zich/Mus
Ú T E R Ý
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ M Pzč Ze HV KonAJ   VVch/TVd
Šin Mich Ze Čur Mus Kol   Čur/Mus
7.roč. AJ Ze D M HV KonAJ   VVch/TVd
Čur Čur Mus Mich Mus Kol   Čur/Mus
8.roč. AJ Ze Fy ČJ PC   VVch/TVd
Kol Čur Mich Ze Šin Mus   Čur/Mus
9.roč. M AJ Pzč CH ČJ   VVch/TVd
Mich Kol Ze Šin Ze Mus   Čur/Mus
STŘEDA
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ M OV Fy AJ      
Šin Mich Čur Kol Kol      
7.roč. Aj ČJ OV M Nj Fy    
Čur Zich Čur Mich Čur Mich    
8.roč. M NJ D ČJ OV   KonAJ
Mich Čur Ze Ze Šin Čur   Kol
9.roč. M NJ Fy ČJ D OV   KonAJ
Mich Čur Mich Ze CvJa Čur   Kol
Č T V R T E K
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. D Ze M VV PC TVd    
Mus Čur Mich Mus Kol Čur    
7.roč. M ČJ VV TVd   FY
Mich Zich Kol Mus Kol Čur   Mich
8.roč. AJ M HV ČJ Fy TVd    
Kol Mich Mus Ze Mich Čur    
9.roč. AJ ČJ HV Fy TVd    
Kol Ze Mus Mich Šin Čur    
P Á T E K
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. Fy ČJ AJ TVch      
Kol Kol Šin Kol Zich      
7.roč. M ČJ FY Aj TVch      
Mich Zich Mich Čur Tich      
8.roč. CH NJ RV M TVch      
Šin Čur Čur Mich Zich      
9.roč. NJ M RV CH TVch      
Čur Mich Čur Šin Zich