ROZVRH - PRVN STUPE (koln rok 2020/2021)
verze ???
od 12. 4. 2021
                 
P O N D L
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Pestvka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
1. ro. J M J PRV        
er er er er        
2.ro. J M t/Ps VV PRV      
Va Va Va Sou er      
3.ro. J M J VV PRV      
Va Va Va Sou er      
4.ro. J AJ M VL t/Ps      
Zich Zich CvrJa Va Zich      
5.ro. J AJ M P t/Ps      
Zich ur CvrJa Zich Zich      
T E R
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Pestvka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10   13,40-14,25
1. ro. J M TV J        
er er Sou er        
2.ro. J M TV t/Ps        
Va Va Mel Va        
3.ro. J M TV t/Ps AJ      
Va Va Mel Va Zich      
4.ro. J M t/Ps AJ P      
Zich CvrJa Zich Zich Va      
5.ro. J J t/Ps M AJ      
Zich Zich Zich CvrJa ur      
S T E D A
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Pestvka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
1. ro. J M P PRV        
er er er er        
2.ro. J M t/Ps t/Ps        
Va Va Va Va        
3.ro. J M t/Ps t/Ps        
Va Va Va Va        
4.ro. J J HV M P      
Zich Zich Zich CvrJa Va      
5.ro. J M HV VL P      
Zich CvrJa Zich Zich Va      
TVRTEK
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Pestvka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
1. ro. J M J VV        
er er er er        
2.ro. J M   P t/Ps      
Va Va Mel Mel Va      
3.ro. J M AJ P PRV      
Va Va Zich Mel er      
4.ro. t/Ps AJ M VL J      
Zich Zich CvrJa Va Zich      
5.ro. J AJ M VL        
Zich ur CvrJa Zich        
P T E K
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Pestvka 7.
  7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
1. ro. J J HV TV        
er er er Mel        
2.ro. J M HV PRV        
Va Va Mel er        
3.ro. J M HV AJ        
Va Va Sou Zich        
4.ro. J M P VV VV      
Zich CvrJa Va Va Va      
5.ro. J M P VV VV      
Zich CvrJa Zich Va Va