"ZAVŘENO" - ROZVRH - DRUHÝ STUPEŇ (I. 2021)
verze 2 (11. 1. 2021)
P O N D Ě L Í  
  1. 2. 3. 4.  
  8.30 - 9.00 9.15 - 9.45 10.00 - 10.30 10.45 - 11.15  
6.roč. ČJ MAT PŘ.V.BLOK    
Zeman Kolmanová fyzika - Kolmanová  
7.roč. MAT ČJ PŘ.V.BLOK  
Papežová Zeman zeměpis - Čurdová  
8.roč. ČJ MAT PŘ.V.BLOK PŘ.V.BLOK  
Cvrčková Jitka Michlová chemie - Papežová fyzika - Michlová  
9.roč. MAT ČJ PŘ.V.BLOK PŘ.V.BLOK  
Michlová Cvrčková Jitka fyzika - Michlová chemie - Papežová  
           
Ú T E R Ý  
  1. 2. 3. 4.  
  8.30 - 9.00 9.15 - 9.45 10.00 - 10.20 10.45 - 11.15  
6.roč. ČJ MAT TŘÍD.HODINA    
Zeman Kolmanová Kolmanová 6. - 9. ročník
7.roč. MAT ČJ TŘÍD.HODINA  
Papežová Zeman Čurdová PROCVIČOVÁNÍ ČJ
8.roč. ČJ MAT TŘÍD.HODINA  
Cvrčková Jitka Michlová Michlová PROCVIČOVÁNÍ MAT
9.roč. MAT ČJ TŘÍD.HODINA  
Michlová Cvrčková Jitka Cvrčková Jitka  
           
S T Ř E D A
  1. 2. 3. 4. 5.
  8.30 - 9.00 9.15 - 9.45 10.00 - 10.30 10.45 - 11.15 11.30 - 12.00
6.roč. ČJ MAT CIZ.J.BLOK    
Zeman Kolmanová AJ - Kolmanová 6. - 9. ročník
7.roč. MAT ČJ CIZ.J.BLOK  
Papežová Zeman AJ - Čurdová PROCVIČOVÁNÍ
8.roč. ČJ MAT   CIZ.J.BLOK  
Cvrčková Jitka Michlová AJ - Čurdová OSTATNÍ PŘEDMĚTY
9.roč. MAT ČJ CIZ.J.BLOK  
Michlová Cvrčková Jitka AJ - Kolmanová  
           
Č T V R T E K
  1. 2. 3. 4. 5.
  8.30 - 9.00 9.15 - 9.45 10.00 - 10.30 10.45 - 11.15 11.30 - 12.00
6.roč. ČJ MAT HUM.V.BLOK HUM.V.BLOK  
Zeman Kolmanová dějepis - Cvrčková RV, OV - Součková 6. - 9. ročník
7.roč. MAT ČJ HUM.V.BLOK HUM.V.BLOK  
Papežová Zeman RV, OV - Čurdová dějepis - Cvrčková PROCVIČOVÁNÍ
8.roč. ČJ MAT HUM.V.BLOK HUM.V.BLOK  
Cvrčková Jitka Michlová RV, OV - Součková dějepis - Zeman OSTATNÍ PŘEDMĚTY
9.roč. MAT ČJ HUM.V.BLOK HUM.V.BLOK  
Michlová Cvrčková Jitka dějepis - Zeman RV, OV - Čurdová  

 

P Á T E K    
  1. 2. 3.    
  8.30 - 9.00 9.15 - 9.45 10.00 - 10.30    
6.roč. PŘ.V.BLOK PŘ.V.BLOK      
zeměpis - Čurdová přírodopis - Papežová 6. - 9. ročník    
7.roč. přírodopis <=ïï PŘ.V.BLOK      
Papežová

8.30-8.45

fyzika - Michlová PROCVIČOVÁNÍ PŘ.V.    
8.roč. ðð=> přírodopis zeměpis <=ïï      

8.45-9.00

Papežová Čurdová

9.15-9.30

PROCVIČOVÁNÍ CIZ.J.    
9.roč. CIZ.J.BLOK ðð=> zeměpis      
AJ - Kolmanová

9.30-9.45

Čurdová      
               
Výuka probíhá v Teams

PŘ 7. a 8. - půlená hodina; Z 8. a 9. - půlená hodina
(prohlížeče zj. v MT neumí zobrazit znak šipky, proto přidána textová => <=)