"ZAVŘENO" - ROZVRH 1. - 3. ročník (III. 2021)
verze 1 (8. 3. 2021)
P O N D Ě L Í
  1. 2. 3. 4.
  8:30 9:30 10:30  
1. roč. ČJ M    
Čer (MEET) Čer (MEET)    
2.roč. ČJ M tvoření  
Vaň (MEET) Vaň (MEET) Sou (MEET)  
3.roč. PRV ČJ M  
Čur (MEET) Mel (MEET) Mel (MEET)  
Ú T E R Ý
  1. 2. 3. 4.
  8:30 9:30 10:30  
1. roč. ČJ M PRV  
Čer (MEET) Čer (MEET) Čer (MEET)  
2.roč. ČJ M PRV  
Vaň (MEET) Vaň (MEET) Vaň (MEET)  
3.roč. M ČJ AJ  
Mel (MEET) Mel (MEET) Sou (MEET)  
S T Ř E D A
  1. 2. 3. 4.
  8:30 9:30 10:30  
1. roč. ČJ M tvoření  
Čer (MEET) Čer (MEET) Sou (MEET)  
2.roč. ČJ M asistence  
Vaň (MEET) Vaň (MEET) Mel (MEET)  
3.roč. ČJ M    
Mel (MEET) Mel (MEET)    
Č T V R T E K
  1. 2. 3. 4.
  8:30 9:30 10:30  
1. roč. ČJ M    
Čer (MEET) Čer (MEET)    
2.roč. ČJ M PRV  
Vaň (MEET) Vaň (MEET) Vaň (MEET)  
3.roč. PRV M ČJ  
Čur (MEET) Mel (MEET) Mel (MEET)  
P Á T E K
  1. 2. 3. 4.
  8:30 9:30 10:30  
1. roč. ČJ PRV    
Čer (MEET) Čer (MEET)    
2.roč. ČJ M asistence  
Vaň (MEET) Vaň (MEET) Mel (MEET)  
3.roč. ČJ M tvoření  
Mel (MEET) Mel (MEET) Sou (MEET)  

Adresy MEETů pro kontrolu
(část za jednoduchým lomítkem je kód schůzky)

Mgr. Radka Čermáková
https://meet.google.com/voo-ibdg-pdm

Mgr. Naďa Vaňková
https://meet.google.com/xwb-zzdi-qcq

Mgr. Leona Čurdová
https://meet.google.com/iyp-dstm-iig

Stanislava Melišíková
https://meet.google.com/ddg-tsxu-ftw

Alena Součková
https://meet.google.com/xhj-ezqf-vxs