ROZVRH – DRUHŻ STUPEŅ (¹kolnķ rok 2020/2021)
otįčivį vżuka - od 10. 5. 2021 - verze 01
                 
P O N D Ģ L Ķ
¹kola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pųestįvka 7.
7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. AJ ČJ M Pzč VV D Mich/Sou VVd/Tch
Kol CvrčJi Mich Ze Zich CvrčJi Čur/Zich
7.roč. AJ Ze ČJ FY VV Inf VVd/Tch
Čur Čur CvrčJi Mich Zich Ze Čur/Zich
doma 1. 2. 3. 4. 5.  
8,00-8,30 8,45-9,15 9,45-10,15 10,40-11,10 11,35-12,05
8.roč. M Ze AJ ČJ Fy
Mich Čur Kol CvrčJi Mich
9.roč. ČJ M D NJ AJ
CvrčJi Mich Ze Čur Kol
Ś T E R Ż
¹kola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pųestįvka 7.
7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. Fy M AJ RV ČJ PC Pa/Sou VVch/TVd
Kol Mich Kol Čur CvrčJi Kol Čur/Pap
7.roč. M D AJ RV Vch/TVd
Mich CvrčJi Čur Čur Pap Kol Čur/Pap
doma 1. 2. 3. 4. 5.  
8,00-8,30 8,45-9,15 9,45-10,15 10,40-11,10 11,35-12,05
8.roč. ČJ M CH AJ
CvrčJi Pap Mich Pap Kol
9.roč. CH Ze ČJ M AJ
Pap Čur CvrčJi Mich Kol
S T Ų E D A
¹kola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pųestįvka 7.
7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ Ze OV KonAJ      
Pap CvrčJi Čur Čur Kol      
7.roč. NJ M ČJ OV KonAJ      
Čur Mich CvrčJi Čur Kol      
doma 1. 2. 3. 4. 5.  
8,00-8,30 8,45-9,15 9,45-10,15 10,40-11,10 11,35-12,05
8.roč. M NJ ČJ CH D
Mich Čur CvrčJi Pap Ze
9.roč. ČJ M D Fy
CvrčJi Pap Mich Ze Mich
Č T V R T E K
¹kola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pųestįvka 7.
7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. ČJ M HV Fy      
CvrčJi Pap Mich CvrčJi Kol      
7.roč. M AJ ČJ HV Ze FY Pap/Sou
Mich Čur CvrčJi CvrčJi Čur Mich Pap
doma 1. 2. 3. 4. 5.  
8,00-8,30 8,45-9,15 9,45-10,15 10,40-11,10 11,35-12,05
8.roč. M ČJ AJ OV Ze
Mich CvrčJi Kol Čur Čur
9.roč. NJ M CH OV ČJ
Čur Mich Pap Čur CvrčJi
P Į T E K
¹kola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pųestįvka 7.
7,50-8,35 8,45-9,30 9,45-10,30 10,40-11,25 11,35-12,20 12,25 –13,10 13,10-13,40 13,40-14,25
6.roč. Ze M AJ D TVch      
Čur Mich Kol CvrčJi Zich      
7.roč. ČJ D M NJ TVch      
CvrčJi CvrčJi Mich Čur Tich      
doma 1. 2. 3. 4. 5.  
8,00-8,30 8,45-9,15 9,45-10,15 10,40-11,10 11,35-12,05
8.roč. Fy RV NJ bude/
Mich Čur CvrčJi Čur mł¾e bżt
9.roč. AJ RV FY doplnģno
Kol Čur CvrčJi Mich (upųesnģno)