Informace k nástupu žáků 2. stupně

od 10. 5. 2021 do školy

 

Vážení rodiče, od 10. 5. bude zahájena rotační výuka žáků 2. stupně.

 

Rotace žáků 2. stupně bude podle týdnů

·       Lichý týden: žáci 6. a 7. ročníku

·       Sudý týden: žáci 8. a 9. ročníku

 

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu od začátku školního roku.

(žáci na distanční výuce dle upraveného rozvrhu)

 

Další informace

·       Během pobytu ve škole jsou všichni žáci povinni používat zdravotnickou roušku nebo respirátor.

·       Do školy nesmí žáci se známkami akutního onemocnění.

·       U žáků bude probíhat dle mimořádného opatření MZ ČR testování na přítomnost viru SARS-Cov-2 a to 2x týdně (pondělí, čtvrtek) samoodběrem.

·       Žáci budou testování před 1. vyučovací hodinou v kmenových třídách.

 

Testování se neprovádí u žáků kteří

·       Prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od 1. pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní (nutné doložit potvrzením).

·       Mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (nutné doložit potvrzením).

 

Stravování ve školní jídelně

·       Žáci jsou automaticky přihlášeni, pokud oběd nechtějí, je nutné si ho odhlásit.

 

 

Žáci 1. stupně se vyučují podle pokynů z 12. 4. 2021 a testují se již pouze

1x týdně vždy v pondělí, nebo další den po příchodu do školy.