Výsledky zápisu (dle přidělených kódů) - rozhodnutí,

kterým se vyhovuje ľádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

ve ąkolním roce 2021/2022 a zařazení do 1. ročníku

 

Zápis do 1. ročníku (1. 4. 2021 - 30. 4. 2021)
Z© a M© Staré Hobzí
   
SH-2021-01 přijat(a)
SH-2021-02 přijat(a)
SH-2021-03 přijat(a)
SH-2021-04 přijat(a)
SH-2021-05 přijat(a)
SH-2021-06 přijat(a)
SH-2021-07 přijat(a)
SH-2021-08 správní řízení
SH-2021-09 přijat(a)
SH-2021-10 přijat(a)
SH-2021-11 správní řízení
SH-2021-12 přijat(a)
SH-2021-13 přijat(a)

Zveřejněním tohoto seznamu se povaľují rozhodnutí, kterými se vyhovuje ľádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.


Staré Hobzí 3. 5. 2021                                Mgr. Jana Cvrčková
                                                                    ředitelka Z© a M© Staré Hobzí
 

Vyvěąeno dne 3. 5. 2021
Sejmuto dne: