Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí, Staré Hobzí 35, 378 71

tel.: 770 628 397, e-mail: skola.hobzi@dac.cz

IČO: 75001241

 

INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, součásti ZŠ a MŠ Staré Hobzí, v období

od 3. května 2021 do 16. května 2021 a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Registrační čísla obdržíte e-mailem, seznam přijatých dětí bude vyvěšen
na www. skolahobzi.cz.

 Přehled termínů

Podávání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 3. – 16. 5. 2021

Zaslání registračního čísla zákonnému zástupci: 20. – 22. 5. 2021

Zveřejnění seznamu přijatých dětí: 1. – 15. 6. 2021

Možnost nahlédnutí do spisu: 27. – 28. 5. 2021

 Potřebné dokumenty

·        Podepsaná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  stáhnout ZDE

·        Evidenční list dítěte  stáhnout ZDE

·        Čestné prohlášení k očkování – neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

·        Potvrzení od lékaře – že se dítě podrobilo všem povinným očkováním (toto potvrzení si musí rodiče od dětské lékařky včas vyžádat, předem si telefonicky domluvit jeho vyzvednutí) – v případě, že dítě nebylo očkováno podle kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat také kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

·        Prostou kopii rodného listu

·        Prostou kopii doporučení ze školského poradenského zařízení, pouze v případě, zda Vaše dítě bylo vyšetřeno

·        Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání – pouze ten, pro kterého je předškolní vzdělávání povinné a chce si dítě vzdělávat sám doma nebo dítě navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.

 Uvedené dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

1.      do datové schránky školy – ID gmnmhr7

2.      e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

3.      poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí, Staré Hobzí 35, 378 71

4.      osobní předání – v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte prosíme o předběžnou telefonickou domluvu

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle 770 628 397.

Potřebné dokumenty Vám budou po dohodě připraveny v MŠ Staré Hobzí a předány, nebo jsou dostupné ke stažení na www. skolahobzi.cz.

 

Mgr. Jana Cvrčková

ředitelka ZŠ a MŠ Staré Hobzí