ROZVRH - DRUHÝ STUPEŇ (školní rok 2020/2021)
od 4. 1. 2021
P O N D Ě L Í
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  8,00-8,30 8,45-9,15 9,30-10,00 10,15-10,45 11,00-11,30 11,45 –12,15 12,15-12,45 12,45-13,15
6.roč. AJ ČJ M Pzč VV      
Kol CvrčJi Mich Ze Sou      
7.roč. AJ Ze ČJ FY VV      
Čur Čur CvrčJi Mich Zich      
8.roč. M Ze AJ ČJ Fy      
Mich Sou Kol CvrčJi Mich      
9.roč. ČJ M D NJ Pzč      
CvrčJi Mich Ze Čur Ze      
Ú T E R Ý
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  8,00-8,30 8,45-9,15 9,30-10,00 10,15-10,45 11,00-11,30 11,45 –12,15 12,15-12,45 12,45-13,15
6.roč. Fy M AJ RV D PC   VV
Kol Mich Kol Sou CvrčJi Kol   Pap
7.roč. M D AJ RV   VV
Mich CvrčJi Čur Čur Sou Pap   Čur
8.roč. ČJ AJ M CH D   VV
CvrčJi Kol Mich Pap Pap Ze   Sou
9.roč. CH Ze ČJ M AJ PzM   VV
Pap Čur CvrčJi Mich Kol Mich   Sou
S T Ř E D A
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  8,00-8,30 8,45-9,15 9,30-10,00 10,15-10,45 11,00-11,30 11,45 –12,15 12,15-12,45 12,45-13,15
6.roč. ČJ Ze   KonAJ      
Pap CvrčJi Čur Sou Kol      
7.roč. NJ M KonAJ OV ČJ FY   Inf
Čur Mich Zich Čur CvrčJi Mich   Ze
8.roč. M NJ CH ČJ D   Inf
Mich Čur Pap CvrčJi Ze Pap   Ze
9.roč. ČJ M D Fy     AJ
CvrčJi Pap Mich Ze Mich     Kol
Č T V R T E K
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  8,00-8,30 8,45-9,15 9,30-10,00 10,15-10,45 11,00-11,30 11,45 –12,15 12,15-12,45 12,45-13,15
6.roč. ČJ M D Fy      
CvrčJi Pap Mich CvrčJi Kol      
7.roč. M AJ ČJ Ze      
Mich Čur CvrčJi Pap Čur      
8.roč. M ČJ AJ   Ze      
Pap CvrčJi Kol   Sou      
9.roč. NJ M CH OV ČJ      
Čur Mich Pap Čur CvrčJi      
P Á T E K
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Přestávka 7.
  8,00-8,30 8,45-9,15 9,30-10,00 10,15-10,45 11,00-11,30 11,45 –12,15 12,15-12,45 12,45-13,15
6.roč. Ze M AJ ČJ OV      
Čur Mich Kol CvrčJi CvrčJi      
7.roč. ČJ D M NJ        
CvrčJi CvrčJi Mich Čur        
8.roč. Fy RV NJ OV KonAJ      
Mich Sou Čur Sou Zich      
9.roč. AJ RV FY KonAJ      
Kol Čur CvrčJi Mich Kol